Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND

VOV.VN - Trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng.

Sáng nay (8/8), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng; ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ta. Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng danh là “thanh bảo kiếm, lá chắn thép” của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phải được xác định là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân là hết sức cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm “bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân” Đảng ủy, Công an Trung ương đã thống nhất nhận thức rằng, công tác Đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước mở đường; phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của công an, phải thực sự là nội dung trọng yếu trong sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân để xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị, đủ phẩm chất và năng lực làm nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung đi sâu, phân tích làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đột phá đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân, nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị./.

Tin liên quan

Diễn đàn tự phê bình và phê bình ở một số cơ sở Đảng biến thành nơi nịnh cấp trên
Diễn đàn tự phê bình và phê bình ở một số cơ sở Đảng biến thành nơi nịnh cấp trên

VOV.VN - PGS,TS Vũ văn Phúc cho rằng, diễn đàn tự phê bình và phê bình trở thành nơi cấp dưới nịnh cấp trên, bị hào quang bao phủ, nhiều cán bộ, đảng viên không nhận ra khuyết điểm, hạn chế của mình.

Diễn đàn tự phê bình và phê bình ở một số cơ sở Đảng biến thành nơi nịnh cấp trên

Diễn đàn tự phê bình và phê bình ở một số cơ sở Đảng biến thành nơi nịnh cấp trên

VOV.VN - PGS,TS Vũ văn Phúc cho rằng, diễn đàn tự phê bình và phê bình trở thành nơi cấp dưới nịnh cấp trên, bị hào quang bao phủ, nhiều cán bộ, đảng viên không nhận ra khuyết điểm, hạn chế của mình.

Từ suy thoái dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước rất ngắn
Từ suy thoái dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước rất ngắn

VOV.VN - Tổng Bí thư cho rằng: "Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường".

Từ suy thoái dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước rất ngắn

Từ suy thoái dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước rất ngắn

VOV.VN - Tổng Bí thư cho rằng: "Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường".

Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, "tự diễn biến" đã bị xử lý, kỷ luật
Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, "tự diễn biến" đã bị xử lý, kỷ luật

VOV.VN - Về suy thoái đạo đức, lối sống, bà Trương Thị Mai cho biết, trong số hơn 15.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều nhất là “đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín, dị đoan".

Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, "tự diễn biến" đã bị xử lý, kỷ luật

Hơn 25.000 đảng viên suy thoái, "tự diễn biến" đã bị xử lý, kỷ luật

VOV.VN - Về suy thoái đạo đức, lối sống, bà Trương Thị Mai cho biết, trong số hơn 15.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều nhất là “đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín, dị đoan".