Họp Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 Nguyễn Sinh Hùng và PCT Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự Phiên họp.  

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức phiên họp thứ nhất để thảo luận về kế hoạch hoạt động và tổ chức công việc cụ thể của Ban Biên tập trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992.

Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thành lập theo Nghị quyết số 03 ngày 23/8/2011 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm 43 thành viên, là những chuyên gia kỳ cựu, các nhà khoa học, các nhà quản lý với bề dày kinh nghiệm lâu năm thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội.

Ban biên tập có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tổ chức đánh giá các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; tập hợp, tổng hợp Báo cáo của các cơ quan, tổ chức hữu quan đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992 và xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo chất lượng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Ban biên tập đã thành lập thường trực Ban Biên tập để điều hành chung hoạt động của Ban và 6 tổ biên tập phụ trách từng mảng công việc.

Theo kế hoạch dự kiến, từ tháng 9/2011- 20/3/2012, Ban biên tập sẽ tổ chức phục vụ tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992 và tổ chức soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp, Tờ trình về các nội dung sửa đổi bổ sung Hiến pháp, Bản thuyết minh chi tiết về các nội dung sửa đổi để Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Báo cáo Bộ Chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên