Hợp tác Việt - Mỹ về khắc phục hậu quả chất Da cam/dioxin

Dự kiến cuộc họp thường niên thứ 4 của Uỷ ban Cố vấn Hỗn hợp về chất da cam/dioxin (JAC) sẽ diễn ra từ 8-10/9/2009.

Ngày 12/8, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả chất Da cam/dioxin, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã thông báo Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc họp thường niên thứ tư của Uỷ ban Cố vấn Hỗn hợp (JAC) từ ngày 8-10/9/2009. 

JAC là một diễn dàn song phương dành cho các cuộc đối thoại khoa học cấp cao về Chất Da cam/dioxin, nhằm tăng cường sự hợp tác Việt - Mỹ về vấn đề sức khoẻ con người và ảnh hưởng môi trường của Chất Da cam/dioxin; cung cấp những tư vấn mang tính khoa học, có cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách của hai Chính phủ.  

Các cuộc họp trước tập trung về trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và môi trường. Cuộc họp JAC năm nay là dịp để bàn chi tiết về sự hợp tác song phương trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên