Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ 5

(VOV) - Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 18/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Về dự Đại hội có hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đại hội vinh dự được đón: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng – Nhà nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đoàn đại biểu hiệp hội cựu chiến binh quốc gia Lào và Campuchia. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 4 nhấn mạnh: "Trong không khí trọng thể này, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đồng đội, đồng chí thân yêu đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc và nguyện giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cách mạng, mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng".

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Ảnh:TTXVN)


Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 4 do Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày tại Đại hội khẳng định: 5 năm qua, cựu chiến binh của cả nước luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực trong công tác, lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đã có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Hội đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Đến nay, số hộ nghèo trong toàn Hội chỉ còn 1,6%.

Hoạt động đối ngoại của Hội tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và toàn diện hơn. Nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm hơn 1.000 cơ sở Hội; đưa số tổ chức cơ sở Hội lên trên 16.000n.

Về phương hướng hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ tới, Trung tướng Phùng Khắc Đăng cho biết: Tiếp tục vận động các thế hệ Cựu chiến binh đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; phối hợp tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, các tệ nạn xã hội, duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội trưởng thành lên một bước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền và nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ khi ra đời đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực đúng hướng và hiệu quả. Trong những năm gần đây, Hội tiếp tục giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng cho cán bộ hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Hội đã tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tham gia phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; động viên các cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội cựu chiến binh vẫn còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp, việc giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo ở một số cơ sở còn chậm, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa...

Tổng Bí thư nêu rõ, Hội Cựu chiến binh là Hội của những người đã từng mặc áo lính bộ đội Cụ Hồ, xông pha nơi lửa đạn, nếm trải nhiều khó khăn thử thách. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị:  “Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi cũng còn diễn biến phức tạp khó lường. Ở trong nước, tình hình kinh tế xã hội còn gặp không ít khó khăn. Do đó Hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ hội viên nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có bản lĩnh chính trị rõ ràng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Tổng Bí thư cũng đề nghị trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào cựu chiến binh làm kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, hướng tới cơ sở, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay, khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 5
Sáng nay, khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 5

(VOV) -Tham dự có 540 đại biểu, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên CCB trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước.

Sáng nay, khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 5

Sáng nay, khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ 5

(VOV) -Tham dự có 540 đại biểu, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên CCB trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội trong cả nước.