Không thể xem nhẹ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Khi một đảng mà không coi trọng đến công tác tư tưởng, lý luận, đặc biệt là công tác phê phán, chống lại những quan điểm sai trái, nó làm cho cán bộ, đảng viên bị mơ hồ, bị các thế lực thù địch lôi kéo, và cuối cùng quay lưng chống lại đảng

Sau khi mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội lại càng ráo riết đẩy mạnh công kích, phê phán nhằm hạ bệ Chủ nghĩa Mác - Lênin. Các đối tượng chống đối cũng liên tục công kích, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất của Chủ nghĩa Mác. Vậy, công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay đang đặt ra những khó khăn, thách thức như thế nào?

Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV với Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Ngọc Khải, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

PV: Thưa ông, vì sao nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của chúng ta hiện nay?

Đại tá Lưu Ngọc Khải: Có thể nói trong chiến tranh, chiến thắng hay bại đều trên chiến trường. Còn trong thời bình, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận có vai trò quan trọng, quyết định chiến thắng hay chiến bại.

Đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái là nhiệm vụ mới, không phải do chúng ta tự nghĩ ra mà do chính các tổ chức, các thế lực thù địch luôn muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành tựu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có Việt Nam.

Do đó, việc đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

PV: Để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết chúng ta phải nhận diện được bản chất của các quan điểm sai trái đó?

Đại tá Lưu Ngọc Khải: Đúng vậy, để đấu tranh lại những quan điểm đó, chúng ta trước hết phải nhận diện được những quan điểm sai trái. Đây là công việc không đơn giản. Có những lực lượng bên kia chiến tuyến; có khi là những kẻ cơ hội chính trị, nằm ngay trong chính nội bộ chúng ta.

Cho nên việc đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái trong điều kiện hiện nay cần những người tinh nhuệ về chính trị. Nếu không tinh nhuệ về chính trị, thì không nhận biết được những quan điểm sai trái đó. Vì nó đan xen giữa cái đúng, cái sai, lẫn lộn vào nhau. Chúng ta cần phản bác một cách thuyết phục, có cơ sở khoa học.

PV: Nhiệm vụ đấu tranh này rất cần sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, thưa ông?

Đại tá Lưu Ngọc Khải: Một vấn đề khó nữa là chúng lợi dụng những trang mạng xã hội, mọi xa lộ thông tin chống phá lại đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng. Cho nên cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay đòi hỏi sự chung sức của toàn Đảng, trong đó phải phát huy được vai trò hạt nhân nòng cốt của tổ chức đảng.

Mỗi tổ chức đảng phải ý thức được trách nhiệm của mình, trong đó có trách nhiệm đấu tranh tư tưởng; phải giáo dục định hướng cho cán bộ, đảng viên của mình, nhận thức rõ được yêu cầu, tính chất nguy hại của những luận điểm sai trái.

PV: Thực tế sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã cho thấy một bài học rất đau xót về sự buông lỏng trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dẫn đến sự sụp đổ không thể cứu vãn, đó là bài học đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta?

Đại tá Lưu Ngọc Khải: Trong thực tiễn, nhiều đảng cộng sản cũng để lại cho chúng ta rất nhiều bài học về công tác tư tưởng, lý luận. Trong đó, có nhiệm vụ đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái. Khi một đảng mà không coi trọng đến công tác tư tưởng, lý luận, đặc biệt là công tác phê phán, chống lại những quan điểm sai trái, nó làm cho cán bộ, đảng viên bị mơ hồ, bị các thế lực thù địch lôi kéo, và cuối cùng quay lưng chống lại đảng. Vì thế, chúng ta không được coi nhẹ nhiệm vụ này.

Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải kịp thời. Nếu chúng ta chỉ thiên về phê phán những quan điểm sai trái, mà không làm rõ được đường lối quan điểm đúng đắn của Đảng, tính cách mạng trong nền tảng tư tưởng của Đảng, thì sẽ thiếu tính toàn diện, tính khoa học trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay.

PV: Cùng với việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cũng cần phải bổ sung, phát triển lý luận Chủ nghĩa Mác cho phù hợp với bối cảnh thực tế của đất nước ta hiện nay?

Đại tá Lưu Ngọc Khải: Đúng vậy, hệ thống những nguyên lý cách mạng của Chủ nghĩa Mác để lại chúng ta một di sản rất cách mạng, khoa học. Tuy nhiên, học thuyết của ông không phải là nhất thành, bất biến, mà nó là một cơ sở được tổng kết từ thực tiễn, mà thực tiễn thì luôn có sự vận động.

Mác - Ăng ghen đã cách xa chúng ta một thời kỳ rất dài. Và thực tiễn hiện nay của thời đại, thực tiễn thế giới, thực tiễn ở mỗi nước đã luôn có sự vận động, phát triển. Các đảng cộng sản phải biết vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cho phù hợp với dân tộc, bổ sung thêm những nguyên lý để phù hợp với thực tiễn, soi sáng con đường cách mạng tiếp theo, đạt những thành tựu ngày càng to lớn hơn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế lực thù địch bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng hòng chia rẽ, gây nhiễu loạn xã hội
Thế lực thù địch bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng hòng chia rẽ, gây nhiễu loạn xã hội

VOV.VN - Xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng, mục tiêu chính của thế lực thù địch là hòng chia rẽ, gây mâu thuẫn nội bộ và lung lạc lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.  

Thế lực thù địch bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng hòng chia rẽ, gây nhiễu loạn xã hội

Thế lực thù địch bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng hòng chia rẽ, gây nhiễu loạn xã hội

VOV.VN - Xuyên tạc, bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng, mục tiêu chính của thế lực thù địch là hòng chia rẽ, gây mâu thuẫn nội bộ và lung lạc lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước.  

Bản chất của chiêu bài "nhân quyền cao hơn chủ quyền"
Bản chất của chiêu bài "nhân quyền cao hơn chủ quyền"

VOV.VN - Đặt vấn đề "nhân quyền cao hơn chủ quyền", thế lực thù địch muốn tạo cớ để can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác

Bản chất của chiêu bài "nhân quyền cao hơn chủ quyền"

Bản chất của chiêu bài "nhân quyền cao hơn chủ quyền"

VOV.VN - Đặt vấn đề "nhân quyền cao hơn chủ quyền", thế lực thù địch muốn tạo cớ để can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác

Vì sao thế lực phản động hay xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng?
Vì sao thế lực phản động hay xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng?

VOV.VN - Công tác cán bộ là một trong những vấn đề các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, mỗi khi có thông báo của Ủy ban Kiểm tra TƯ về kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là trên các trang mạng xã hội lại nhan nhản thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc

Vì sao thế lực phản động hay xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng?

Vì sao thế lực phản động hay xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng?

VOV.VN - Công tác cán bộ là một trong những vấn đề các thế lực thù địch thường lợi dụng để chống phá Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, mỗi khi có thông báo của Ủy ban Kiểm tra TƯ về kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là trên các trang mạng xã hội lại nhan nhản thông tin nhiễu loạn, xuyên tạc