Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích sâu vào những cơ sở lý luận - thực tiễn chủ yếu về mô hình tổ chức của hệ thống chính trị

Thực hiện Chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, hôm nay (9/11), tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tiến hành kỳ họp thứ 11. Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Lý luận Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung Hội thảo về chủ đề “Mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp với  yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới”.

Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích sâu vào các nội dung: Những cơ sở lý luận - thực tiễn chủ yếu về mô hình tổ chức của hệ thống chính trị; kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển, những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Thực tiễn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hệ thống chính trị của Việt Nam, nhất là thực tiễn triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Những yêu cầu, điều kiện mới, nhất là yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đề xuất các phương án đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới. Xác định lộ trình, bước đi trong đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới vừa đảm bảo đổi mới, nhưng phải giữ được ổn định, kế thừa.

Từ thực tiễn tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, việc quyết liệt đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ là nhân tố quan trọng giúp Quảng Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, thực hiện nhất thể hoá chức danh, Quảng Ninh có 3 địa phương cấp huyện Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND. Đối với cấp xã, Quảng Ninh đã đạt 60% Bí thư, đồng thời là Chủ tịch UBND.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đạt trên 75%. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên hợp nhất 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm truyền thông tỉnh, hoạt động rất hiệu quả. Toàn bộ đội ngũ phóng viên trên địa bàn hợp vào một cơ quan, sức chiến đấu tăng lên, Đảng tập trung lãnh đạo, quản lý tốt.

Phát biểu kết luận kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao, trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học, những ý kiến có giá trị, bước đầu làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản liên quan đến xây dựng mô hình tổng thể, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, hệ trọng, rất khó, cần tiếp tục tổng kết sâu thực tiễn, lý luận để làm rõ hơn việc thiết kế cụ thể mô hình và phương thức vận hành mô hình hệ thống chính trị.

"Cơ sở phải dựa trên Cương lĩnh và Hiến pháp nhưng phải bám sát vào thực tiễn, bởi nó thay đổi quá nhanh. Nhiều vấn đề mới, ngay cả được xác định trong Nghị quyết 18 của Hội nghị TW6 khóa XII cũng đã cập nhật về tinh thần này rồi nhưng tình hình thay đổi rất nhanh. Chúng tôi ở trong các đoàn khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết này thấy có nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu cụ thể để chúng ta đề xuất kiến nghị hoàn thiện", ông Thắng cho biết thêm.

Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng hợp trình các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp tục triển khai nghiên cứu phục vụ kịp thời việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng Bí thư dự phiên họp thứ 4 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Tổng Bí thư yêu cầu Hội đồng tập trung vào chức năng, nhiệm vụ chính, phục vụ trực tiếp Trung ương xây dựng các chủ trương, đường lối.

Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng lý luận Trung ương

VOV.VN - Chiều 7/12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương

VOV.VN - Thực hiện Chương trình toàn khóa, ngày 10/11, tại Thành phố Bắc Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8.

Tin cùng chuyên mục