Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập

VOV.VN -Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập so với năm 2017.

Sáng 23/8, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã làm việc với tỉnh Lai Châu nhằm kiểm tra hoạt động công vụ tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Tổ công tác về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại tỉnh, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, trong những năm qua, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của địa phương trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

Tỉnh Lai Châu cũng tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sáp nhập, giải thể các đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đề ra.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch. Công chức được bổ nhiệm cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Tính từ tháng 6/2012 đến 31/12/2018, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng là 3.938 người; số lượng cán bộ được bầu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm, luân chuyển và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn từ tháng 6/2012 đến đầu tháng 4/2019 là 4.267 lượt người…

Thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Lai Châu giảm 130 tổ chức, đơn vị do giải thể, sáp nhập so với năm 2017; giảm 165 lãnh đạo cấp phòng trực thuộc sở, ngành và UBND cấp huyện. Tính đến giữa tháng 6/2019, đã có 100% công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động đã được bố trí, sắp xếp tại các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập, giải thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác Lê Vĩnh Tân đánh giá cao việc thực hiện rất nghiêm túc các nội dung, quy định của Chính phủ về lĩnh vực công tác cán bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Sớm có kế hoạch cụ thể, nhằm khắc phục các vi phạm về công tác cán bộ để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành quản lý nghiêm biên chế công chức, viên chức; rà soát các văn bản pháp luật ban hành phải phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định của Chính phủ, Quốc hội và các văn bản của Trung ương; tiếp tục chỉ đạo thực hiện lịch tiếp công dân…/.

Viết bình luận

Tin liên quan

6 tháng đầu năm, Hà Nội tinh giản biên chế 107 trường hợp
6 tháng đầu năm, Hà Nội tinh giản biên chế 107 trường hợp

VOV.VN - Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là 100 người, thôi việc 7 người. 

6 tháng đầu năm, Hà Nội tinh giản biên chế 107 trường hợp

6 tháng đầu năm, Hà Nội tinh giản biên chế 107 trường hợp

VOV.VN - Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là 100 người, thôi việc 7 người. 

Vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế
Vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế

VOV.VN - Nhận định này được đưa ra tại hội nghị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức do Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế

Vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế

VOV.VN - Nhận định này được đưa ra tại hội nghị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức do Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Đã tinh giản hơn 41.000 biên chế trong 4 năm
Đã tinh giản hơn 41.000 biên chế trong 4 năm

VOV.VN - Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Đã tinh giản hơn 41.000 biên chế trong 4 năm

Đã tinh giản hơn 41.000 biên chế trong 4 năm

VOV.VN - Từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.