Lãnh đạo cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ quán triệt Nghị quyết TƯ 4

VOV.VN - Ban Tuyên giáo TƯ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị
Với tinh thần đổi mới, đề cao tính thiết thực và hiệu quả, hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII một cách hệ thống. Hội nghị tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nội dung, vấn đề quan tâm; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc phân tích đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, thông tin quan điểm sai trái, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm cao trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ, việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đại điện đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ là cần thiết. Từ đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh: “Sau hội nghị, đề nghị các đồng chí theo chức trách và nhiệm vụ được giao, tiến hành chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể, từng cá nhân cán bộ, đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ và những người làm báo trong cả nước”.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc
Tại hội nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; và Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do; Kết luận về Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết TW4 khóa XII

VOV.VN - Tổng Bí thư: Tinh thần của Nghị quyết là phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm. 

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: Nghị quyết của chúng ta rất tốt, người dân đồng tình nhưng một câu hỏi lớn mà dân mong là phải làm cho được.

Khoa học xã hội cần nghiên cứu góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng

VOV.VN - Khoa học xã hội và nhân văn phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Cần đổi mới sáng tạo trong thực hiện các Nghị quyết

VOV.VN - Ông Mai Văn Ninh -Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc vận dụng Nghị quyết cần tuân theo ngành, lĩnh vực cho phù hợp. 

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Tin cùng chuyên mục