Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội

VOV.VN -Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, gia quyến có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, đưa tiễn đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, sáng nay (27/9),  Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ban ngành, gia quyến của đồng chí Trần Đại Quang và thân bằng cố hữu dự Lễ truy điệu sáng 27/9.

Dự Lễ truy điệu có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các bộ, ban ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đến dự Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có đồng chí Phankham Viphavanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhiều bạn bè quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tuyên bố Lễ truy điệu.

7h30 phút sáng, nhà tang lễ Quốc gia, số 5 phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội ngập chìm trong không khí đau thương trước giờ phút biệt ly, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang-  người có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Phát biểu tại Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang cho biết: Trong những ngày qua, đã có 1658 đoàn với số lượng gần 50.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và tại Hội trường Thống nhất TPHCM, quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn ngoại giao cấp cao các nước đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhiều lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cùng gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang

Sau Quốc thiều Việt Nam được cử lên trang trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Lời điếu tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư trân trọng ôn lại tiểu sử và quá trình hơn 45 năm hoạt động và công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trên cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khoá XIII, Đồng chí Trần Đại Quang đã cùng tập thể Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) về đảm bảo an ninh, trật tự. Những cố gắng, nỗ lực và kết quả của Đồng chí với cương vị là người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân đã góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.

Ông Trần Quân - Con trai trưởng của đồng chí Trần Đại Quang

Trên cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh,  Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật. Qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phu nhân đồng chí Trần Đại Quang cùng các con vái lạy, đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt ông lần cuối.

Điếu văn của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định: "Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào; thực sự cầu thị, khiêm tốn học hỏi, trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong công tác, Đồng chí là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có ý chí chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Trong gia đình, Đồng chí là người chồng, người cha mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái.

Theo Tổng Bí thư, với 63 tuổi đời, 38 tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận trao tặng Đồng chí nhiều huân, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang và đi vòng quanh linh cữu.

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa Đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt Đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ banh ngành tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội.

"Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang của chúng ta".

Sau lời điếu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và gia đình, cùng các đồng chí, đồng đội, đồng bào đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt gia quyến, ông Trần Quân, con trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát biểu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các giáo sư, y bác sĩ đã ngày đêm quan tâm chăm sóc, tổ chức tang lễ và động viên gia đình vượt lên những khó khăn, đau thương mất mát. Đồng thời, bày tỏ gia đình sẽ nguyện tiếp tục phát huy sự nghiệp và những ý tưởng tốt đẹp của người cha, nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn gia quyến đi quanh linh cữu lần cuối để chào từ biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa linh cữu ra linh xa

Ðúng 8h, lễ di quan được cử hành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã trân trọng đi bên linh cữu đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra cỗ linh xa, tiễn đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình trong sự tiếc thương của đồng bào, chiến sỹ Thủ đô Hà Nội./.

 

Tin liên quan

Hình ảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình
Hình ảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình

VOV.VN - Lễ truy điệu diễn ra tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng thời điểm với Lễ truy điệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình

Hình ảnh Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình

VOV.VN - Lễ truy điệu diễn ra tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng thời điểm với Lễ truy điệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Ninh Bình
Tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Ninh Bình

VOV.VN -Sau khi về qua tư gia trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, đoàn xe nghi lễ và linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình.

Tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Ninh Bình

Tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê hương Ninh Bình

VOV.VN -Sau khi về qua tư gia trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, đoàn xe nghi lễ và linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước về quê hương Ninh Bình.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà xã Quang Thiện
Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà xã Quang Thiện

VOV.VN -  Lễ an táng Chủ tịch nước từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà xã Quang Thiện

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà xã Quang Thiện

VOV.VN -  Lễ an táng Chủ tịch nước từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất Mẹ
Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất Mẹ

VOV.VN - Sáng sớm 27/9, Đội nghi lễ đã hoàn tất việc chuẩn bị đoàn xe tang lễ để đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi yên nghỉ.

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất Mẹ

Hình ảnh cỗ linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất Mẹ

VOV.VN - Sáng sớm 27/9, Đội nghi lễ đã hoàn tất việc chuẩn bị đoàn xe tang lễ để đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi yên nghỉ.

Hình ảnh xúc động Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Hình ảnh xúc động Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, gia quyến có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia đưa tiễn đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hình ảnh xúc động Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hình ảnh xúc động Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, gia quyến có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia đưa tiễn đồng chí Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.