MTTQ làm tốt hơn nữa việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” có ý nghĩa to lớn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” lần thứ 3 khai mạc sáng nay (20/8), tại Hà Nội.

Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và 264 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Cách đây gần 15 năm (5/1995), Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam đã mở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cuộc vận động đã quy tụ, kế thừa và phát huy kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện và toàn quốc, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội rộng lớn, sâu sắc.

Cuộc vận động góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; qua cuộc vận động, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ngày càng được trưởng thành, gần dân, sát dân, bám thực tiễn, bám phong trào; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Qua thực tiễn, xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố mới, điển hình tốt hết sức phong phú và đa dạng, ở các loại hình khu dân cư, trên mọi miền đất nước. Một trong những điển hình tiêu biểu là khu dân cư làng Thiết Trụ, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ban Công tác Mặt trận đã bàn thống nhất, vận động một số dòng họ có điều kiện giúp các hộ nghèo vay vốn không lấy lãi; nhân dân đã hỗ trợ nhau đấu thầu, xây dựng 30 trang trại, năm 2009 ước tính tổng doanh thu khoảng 52 tỷ đồng; bình quân thu nhập đầu người 13,5 triệu đồng/năm. Một trong những cá nhân tiêu biểu là ông Phùng Trọng Sáng, xóm 4, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thuộc Hội đồng Mục vụ giáo họ Linh Sơn, đã cùng một số đồng nghiệp thành lập công ty Chuyên Cần, giúp giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 công nhân với mức lương từ 1,5-3 triệu đồng/tháng…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động. “Thông qua cuộc vận động, công tác Mặt trận từng bước được củng cố, trưởng thành, uy tín của MTTQ các cấp ngày càng được nâng lên” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đánh giá cao hiệu quả của cuộc vận động, đồng thời nhấn mạnh: Cuộc vận động mang ý nghĩa toàn diện về mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng… góp sức cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước cũng đồng ý với những tồn tại, khó khăn trong công tác Mặt trận. Đó là một số nơi, cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động, chưa tạo ra cơ chế phối hợp, thiếu chính sách động viên cán bộ cơ sở nên phong trào chưa đồng đều; Việc lồng ghép các nội dung trong cuộc vận động chưa kịp thời; Nhiều nơi cơ sở hạ tầng, đời sống sinh hoạt ở các khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam cần tiếp tục triển khai cuộc vận động một cách mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa. Mặt trận phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách tháo gỡ các khó khăn, hạn chế để ngày càng nâng cao hiệu quả cuộc vận động. Theo Chủ tịch nước, Mặt trận cần phải thường xuyên có những tổng kết, đánh giá về hiệu quả cuộc vận động, để tìm ra những điển hình tiên tiến, tìm cách nhân rộng ra khắp cả nước.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, Mặt trận cần tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, vị trí của mình. Công tác Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tháng 5/1995, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hội nghị biểu dương lần thứ I được tổ chức tháng 6/1999 ở Thủ đô Hà Nội, cả nước có 88,84% khu dân cư triển khai Cuộc vận động, có 24.729 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và xuất sắc.

Hội nghị biểu dương lần thứ II tổ chức tháng 8/2004 ở Thủ đô Hà Nội, hầu hết các khu dân cư đã triển khai cuộc vận động, có 56.638 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến và xuất sắc.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên