Ngày làm việc thứ 3: Trung ương thảo luận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra ngày thứ ba (6/10) tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương: (1) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (2) Quy định về những điều đảng viên không được làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng 4/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng 4/10 tại Thủ đô Hà Nội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, sáng nay (4/10). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc quan trọng. VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, sáng nay (4/10). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc quan trọng. VOV giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39)
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39)

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39) và các Hội nghị liên quan với chủ đề “Chúng ta Quan tâm Chúng ra sẵn sàng Chúng ta thịnh vượng” diễn ra từ ngày 13 - 16/9/2021 theo hình thức trực tuyến.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39)

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39)

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39) và các Hội nghị liên quan với chủ đề “Chúng ta Quan tâm Chúng ra sẵn sàng Chúng ta thịnh vượng” diễn ra từ ngày 13 - 16/9/2021 theo hình thức trực tuyến.