Nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ được trình Thường vụ QH

Nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ được trình Thường vụ QH

Tác giả PV/VOV 1

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, về đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, theo quy định cần có một Nghị quyết của UBTVQH thay thế Nghị quyết 653 năm 2019, sau đó Chính phủ mới làm tiếp và triển khai thực hiện.