Ông Điểu K'ré thôi giữ chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để ông Điểu K'ré - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ 8 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Điểu K'ré (Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông) thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Trước đó, trong hai ngày 16 - 17/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 31, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Điểu K'ré - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, ông Điểu K'ré đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

Ông Điểu K'ré cũng được xác định vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Tin liên quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống

VOV.VN - Theo kết luận của UBKT Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống

VOV.VN - Theo kết luận của UBKT Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông Điểu K'ré đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Điểu K’Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông
Ông Điểu K’Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa phân công ông Điểu K’Ré tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Điểu K’Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Điểu K’Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa phân công ông Điểu K’Ré tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025.