Ông Lê Hồng Anh dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh đề nghị tăng cường tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng về tình hình quốc tế, trong nước và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

"Tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân”. Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015, thành tựu nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân là việc đẩy mạnh chính sách đối ngoại toàn diện, có ưu tiên, tạo bước đột phá và định hướng phát triển tích cực, lành mạnh, ổn định hơn cho quan hệ với các đối tác quan trọng, điển hình với Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản… Việt Nam được bầu vào Hội đồng Kinh tế- Xã hội Liên Hợp Quốc (nhiệm kỳ 2015-2017), đăng cai Đại Hội đồng Liên minh Nghị viên Thế giới IPU 132 thành công. Đồng thời, tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN, ký kết FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu, kết thúc quá trình đàm phán TPP và FTA với EU.

Năm 2015,Việt Nam tích cực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc tại Biển Đông; củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ bạn bè với đối tác quốc tế. Đồng thời, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm trong hoạt động đa phương, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho rằng: năm 2016, nhiệm vụ chung của công tác đối ngoại nhân dân là nâng cao hiệu quả các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đảm bảo mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia. Trong đó, cần củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ: “Hoạt động đối ngoại nhân dân có vai trò và lợi thế đặc biệt, đó là khả năng tạo dựng cơ sở quần chúng, nền tảng nhân dân trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, MTTQ và cần tiếp tục quán triệt nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân”.

Ông Lê Hồng Anh cũng đề nghị cần tăng cường tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng về tình hình quốc tế, trong nước và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội. Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ông Lê Hồng Anh cho rằng, hoạt động đối ngoại nhân dân cũng cần triệt để thực hành tiết kiệm, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, kiên quyết cắt giảm các hoạt động tốn kém, hiệu quả thấp; coi trong công tác quản lý hoạt động phi chính phủ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thông báo "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần 2 - 2015"
Thông báo "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần 2 - 2015"

VOV.VN - Thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (Lĩnh vực báo chí).

Thông báo "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần 2 - 2015"

Thông báo "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần 2 - 2015"

VOV.VN - Thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (Lĩnh vực báo chí).

Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia
Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia

VOV.VN -Phát biểu tại Đại hội Thi đua – Yêu nước ngành Ngoại giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành ngoại giao phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia.

Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia

Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia

VOV.VN -Phát biểu tại Đại hội Thi đua – Yêu nước ngành Ngoại giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành ngoại giao phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại vì lợi ích quốc gia.

Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong tình hình mới
Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong tình hình mới

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh: Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam; củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong tình hình mới

Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong tình hình mới

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh: Đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam; củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.