Ông Nguyễn Xuân Thắng: "Chống tham nhũng tốt sẽ hạn chế tình trạng tự diễn biến"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc chống tham nhũng tốt sẽ hạn chế được tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả của Đại hội và những phương hướng trong thời gian tới. 

Nói về nguyên nhân của những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XII, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, văn kiện của Đại hội XIII đã nhấn mạnh đến những thành tựu quan trọng, mang lại dấu ấn toàn diện của nhiệm kỳ XII trên tất cả các lĩnh vực như Kinh tế xã hội, Văn hóa con người, Quốc phòng an ninh, Xây dựng đảng. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, nguyên nhân khách quan đó là kế thừa liên tục bền bỉ trong nhiều nhiệm kỳ và trực tiếp là nhiệm kỳ này.

"Văn kiện nhấn mạnh mấy điểm, trong đó nêu bật sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng. Nguyên nhân thứ hai là sự quản lý điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đổi mới của Quốc hội, HĐND các cấp. Điều quan trọng nhất là Văn kiện nhấn mạnh vai trò của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân." - Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Về các thách thức trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong văn kiện ghi rõ ngoài tụt hậu về kinh tế, tham nhũng lãng phí, diễn biến tự chuyển hóa thì còn có cả sự chống phá của các thế lực thù địch, muốn xử lý thì phải làm bài bản, giải pháp tích cực, đồng bộ.

“Ví dụ như cuộc chống tham tham nhũng, lãng phí, nếu chúng ta làm tốt sẽ góp phần hạn chế tình trạng tự chuyển biến, tự chuyển hóa” - ông Nguyễn Xuân Thắng lấy ví dụ. Về các giải pháp lâu dài và bền vững, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, cần phải có khuôn khổ pháp luật, thể chế, chế tài để thực hiện. Ví dụ như chống tham nhũng thì pháp luật phải rất rõ để không dám tham nhũng. Cùng với chế tài xử lý nghiêm minh, cần phải thực hiện giáo dục tuyên truyền.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, làm như vậy thì mới khắc phục được tình trạng tham nhũng. Ngoài ra, một thách thức mới mà đất nước đang phải đối mặt đó là đại dịch Covid-19. "Phòng chống dịch Covid-19 tốt sẽ giúp chúng ta thể hiện được ý chí, sự ưu việt của chế độ." - Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Sáng ngày 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc tại Hội trường. Đại hội đã ra thông cáo về phiên làm việc hôm nay.

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Sáng ngày 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc tại Hội trường. Đại hội đã ra thông cáo về phiên làm việc hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thành công tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

"Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"
"Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đề cập cuộc chiến chống tham nhũng tại cuộc họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

"Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

"Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đề cập cuộc chiến chống tham nhũng tại cuộc họp báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng.