Ông Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

VOV.VN -Ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sóc Trăng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 346/349 đại biểu chính thức đại diện cho trên 45.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ, tỉnh còn tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Phải thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; coi đó là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi.

Phải giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện và thực hiện có hiệu quả, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó.

"Lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện, không dàn trải, thiếu tập trung, làm việc nào dứt việc đó. Nguồn lực, thời gian, năng lực thì có hạn, công việc thì rất là nhiều, đòi hỏi rất cao, mong muốn của nhân dân thì rất phong phú, thế thì cái gì là cái chúng ta phải chọn, phải làm. Việc đó có tính chất đòn bẩy, có tính chất đầu tư cho phát triển, lựa chọn việc gì làm trước, việc gì làm sau là rất quan trọng' - ông Phạm Minh Chính cho biết.

Cùng với đó, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Sóc Tăng cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng.

Sóc Trăng cần xác định động lực, nguồn lực, cho sự phát triển trong giai đoạn mới, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, nhanh chóng đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững…/.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phú Yên cần phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội Đảng tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phú Yên cần phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, địa phương trong quá trình phát triển.

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân
Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn.

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới Thái Bình cần coi trọng hơn nữa lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân phát triển theo hướng mới, bền vững, hiệu quả hơn.

Đại tướng Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Đại tướng Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm tới, Điện Biên cần xác định đúng hướng đi, lộ trình để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Đại tướng Tô Lâm dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm tới, Điện Biên cần xác định đúng hướng đi, lộ trình để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.