Ông Phan Văn Sáu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Hai ông Phạm Biên Cương, Vương Bình Thạnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 19/10, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 kết thúc thành công.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng, nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết đã được các đại biểu nhất trí thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 là 12,5%/năm; GDP bình quân đầu người hơn 46,4 triệu đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 162.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 1,2 tỷ USD… Để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đổi mới phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ðại hội đã bầu Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội 11 của Ðảng. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 8 đồng chí.

Ông Phan Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; hai ông Phạm Biên Cương, Vương Bình Thạnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

An Giang là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL và là một trong những cửa ngõ quan trọng của khu vực để sang Campuchia và các nước ASEAN.

Thời gian qua, kinh tế mậu dịch phát triển với các con số thật ấn tượng như năm 2006, kim ngạch xuất nhập khẩu thông qua các cửa khẩu An Giang với Campuchia khoảng 600 triệu USD, đến 2009 đã đạt mức 900 triệu USD.  Vì vậy, Đại hội lần này cũng xác định đẩy mạnh hơn nữa kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới./.