Ông Trần Cẩm Tú: Không có vùng cấm, sai đến đâu kết luận đến đó

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay thấy rõ sự quyết tâm chính trị cao của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai.

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Nhận diện ngày càng rõ

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, ngành kiểm tra Đảng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm như vụ việc ở Bộ Công thương, Bộ Tài chính… và những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời như vụ việc liên quan tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 800 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên; thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và hơn 3.100 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 7 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 79 tổ chức và 95 đảng viên, trong đó 13 cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 39 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đồng thời kiểm tra, kết luận, kiến nghị cho thôi giữ các chức vụ đối với 5 cán bộ cấp cao của Đảng.

Theo ông Trần Cẩm Tú, nhìn lại kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, nhất là 6 tháng đầu năm 2024, thấy rõ sự quyết tâm chính trị cao của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai, kể cả những việc tồn đọng phức tạp đã lâu nhưng vẫn được kiểm tra, kết luận và xử lý dứt điểm.

Những vụ việc mới phát sinh cũng đã được kiểm tra, xử lý kịp thời như các vụ việc phát sinh trong phòng chống dịch, vụ việc liên quan tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát. Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Việc kiểm tra, xử lý nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạch, đồng thời có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả.

“Qua việc kiểm tra, xử lý khẳng định chúng ta không có việc tranh giành, đấu đá nội bộ như các thế lực thù địch phản động đã xuyên tạc, bôi nhọ. Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội đã họp và kịp thời kiện toàn các chức danh khuyết thiếu, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cao”, ông Trần Cẩm Tú cho biết.

Cũng theo ông Trần Cẩm Tú, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương và nhiều UBKT cấp dưới đã chủ động kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập theo nhiệm vụ được giao và dần đi vào nề nếp.

UBKT Trung ương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư về kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC theo dõi, chỉ đạo.

“Qua kiểm tra, xử lý vi phạm, nhận diện ngày càng rõ hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên”, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, dư luận quan tâm.

“Tập trung kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn là đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội các cấp; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh”, ông Trần Cẩm Tú cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua.

Theo ông Trần Cẩm Tú, thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, vừa qua UBKT Trung ương đã quyết định kiểm tra 6 tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị; có văn bản yêu cầu 14 Ban Thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An thực hiện.

“Các địa phương, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này cần hết sức quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện và hàng tháng báo cáo kết quả về UBKT Trung ương để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương. Tinh thần chỉ đạo là rất khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng, sai đến đâu kết luận đến đó; đề nghị triển khai kết thúc trước tháng 10/2024”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, UBKT các tỉnh, thành ủy chủ động triển khai, xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, lựa chọn đúng người
Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, lựa chọn đúng người

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, yêu cầu cao nhất là làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhưng phải lựa chọn đúng người trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, lựa chọn đúng người

Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự phải chặt chẽ, lựa chọn đúng người

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, trong công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, yêu cầu cao nhất là làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhưng phải lựa chọn đúng người trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát kê khai tài sản với 39 trường hợp
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát kê khai tài sản với 39 trường hợp

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát kê khai tài sản với 39 trường hợp

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát kê khai tài sản với 39 trường hợp

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

“Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút"
“Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút"

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Điều này thể hiện sự nghiêm minh, cũng như rất nhân văn, đưa việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" dần trở thành việc làm bình thường trong công tác cán bộ.

“Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút"

“Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút"

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Điều này thể hiện sự nghiêm minh, cũng như rất nhân văn, đưa việc "có lên, có xuống, có vào, có ra" dần trở thành việc làm bình thường trong công tác cán bộ.