Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài: Vì sao chưa hiệu quả?

Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài: Vì sao chưa hiệu quả?

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Thu hút, trọng dụng nhân tài là chủ trương đã được đặt ra từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hình thành được cơ chế, chính sách cụ thể nên chưa phát huy nhiều tác dụng. Vậy cần làm gì để thu hút được nhiều nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị?