Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Ông Trương Tấn Sang: Phát triển hợp tác xã để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân

Ngày 13/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 4 (2010-2015) khai mạc tại Hà Nội.

Tới dự có các ông: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tham dự đại hội có gần 630 đại biểu của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong cả nước; cùng đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và Liên đoàn Hợp tác xã quốc gia một số nước trong khu vực và thế giới.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả tích cực của xã viên, hộ xã viên, cán bộ và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, hệ thống Liên minh Hợp tác xã các cấp đã đạt được. Đồng thời khẳng định, việc phát triển hợp tác xã, bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể, để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, là một trong những yếu tố quyết định bảo đảm định hướng Xã hội Chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta.


Ông Trương Tấn Sang cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục của khu vực kinh tế tập thể và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã các cấp. Đó là: các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp tác trên các lĩnh vực ở nước ta hiện nay quy mô còn nhỏ, phát triển chậm, tiềm lực kinh tế còn yếu; năng lực quản lý, trình độ đội ngũ cán bộ, vấn đề vốn còn nhiều khó khăn…Hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng còn một số mặt tồn tại.

Trong 5 năm qua, khu vực hợp tác xã đã có những chuyển biến quan trọng cả về số lượng, cơ cấu, năng lực và chất lượng hoạt động. Các hợp tác xã cũ về cơ bản đã chuyển đổi xong, nhiều hợp tác xã mới thành lập, số hợp tác xã kinh doanh có hiệu quả ngày càng nhiều hơn. Đến nay, cả nước có hơn 360.000 tổ hợp tác, hơn 18.200 hợp tác xã và hơn 50 liên hiệp hợp tác xã, với trên 12,5 triệu xã viên. Khu vực Hợp tác xã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đóng góp 5,45% vào GDP cả nước (năm 2009).

Để khắc phục những hạn chế này trong nhiệm kỳ tới, ông Trương Tấn Sang cho rằng: đối với việc phát triển kinh tế tập thể, cần củng cố và phát triển các tổ hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực, ở mọi địa bàn có khả năng và điều kiện. Tập trung rà soát, đánh giá, có giải pháp tổ chức lại, đổi mới, củng cố các hợp tác xã yếu kém; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã đã có tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Trương Tấn Sang đề nghị, cần phải phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các địa phương, tăng cường tuyên truyền các quan điểm, luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và tích cực chủ động tham gia triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối đó.

Ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Để làm tốt những nhiệm vụ này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần kiện toàn, củng cố, phát triển về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm với công việc; đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác của liên minh hợp tác xã các cấp, năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, sâu sát cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Sau Đại hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho liên minh hợp tác xã các cấp hoạt động để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tập thể, đạt được các mục tiêu Đại hội đề ra.

Nhân dịp này, ông Trương Tấn Sang trao tặng đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mang dòng chữ: Đoàn kết, Hợp tác, Phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội. Liên minh HTX Việt Nam cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đại hội thống nhất xây dựng phương hướng trong nhiệm kỳ, gồm 5 giải pháp phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác phát triển, vì cộng đồng và an sinh xã hội”; từ nay đến năm 2015, Liên minh HTX Việt Nam phấn đấu số hợp tác xã hoạt động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi chiếm 55% trở lên; mỗi năm thành lập mới từ 850 đến 900 hợp tác xã…

Đại hội cũng đã bầu 135 ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 4 (nhiệm kỳ 2010-2015). Ông Đào Xuân Cần, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 4.

Cuối giờ chiều 13/8, sau khi Đại hội kết thúc, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 4 (2010-2015) đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên