Phó Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các bộ, ngành khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định đã được quy định trong luật.

Ngày 11/6, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (dự thảo Nghị định), cùng nhiều dự thảo Nghị định liên quan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành tiếp thu góp ý để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Nghị định bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh xung đột với các luật khác trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý những nội dung có liên quan đến nhiều luật khác nhau như quy định về lấn biển; tính đồng bộ, thống nhất đối với phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai; xác định các dự án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai. 

Phó Thủ tướng đồng thời lưu ý các bộ, ngành khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định đã được quy định trong luật.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Lê Minh Ngân cho biết, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ từ cuộc họp trước, bộ đã chỉnh lý, bổ sung một số vấn đề.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã chỉnh lý quy định về: Xác định loại đất đối với trường hợp không có giấy tờ hoặc trường hợp loại đất xác định trên giấy tờ đã cấp khác với phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai hoặc khác với hiện trạng sử dụng đất; về nguồn thu tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để đảm bảo phù hợp với tên phí quy định tại Luật Phí và lệ phí và dịch vụ thu tiền theo pháp luật về giá để tránh trùng lắp.

Chỉnh lý quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo hướng bổ sung việc xác định trên cơ sở hiện trạng; định hướng quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; thu hồi đất quốc phòng, an ninh theo hướng bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với trường hợp đất thu hồi, chuyển giao cho địa phương để thực hiện dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân…

Dự thảo Nghị định cũng chỉnh lý về đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không phải nộp tiền thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai; bổ sung quy định về đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng theo hướng bổ sung thời hạn Cảng vụ hàng không sân bay có trách nhiệm rà soát, báo cáo UBND cấp tỉnh diện tích đất đã giao, cho thuê, diện tích đất còn lại chưa giao, chưa cho thuê trong tổng số diện tích đã được Nhà nước giao cho Cảng vụ hàng không sân bay...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội đã nêu ý kiến góp ý, phân tích những nội dung dự thảo cần tiếp thu, hoàn thiện với các vấn đề thu hồi đất; tiền sử dụng đất hàng năm khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế; các công trình lấn biển; xử lý đất xen kẹt… Trong đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị làm rõ hơn vấn đề về trình tự, thủ tục, tiêu chí về đất đai hình thành từ hoạt động lấn biển bởi đây là nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Đề cập quy hoạch và sử dụng đất cấp huyện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho rằng, theo dự thảo nghị định, thủ tục để thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất do cấp huyện chuẩn bị để UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện thông qua. Nhưng đối với một số địa phương, trong đó có TP.HCM, hiện nay, có 16 quận phải thực hiện chính quyền đô thị lại không có tổ chức HĐND cấp huyện. Do đó, điều này cần nghiên cứu bổ sung và làm rõ.

Về Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo được chỉnh lý theo hướng không quy định số lượng dự án khảo sát thu thập thông tin về giá kinh doanh sản phẩm, dịch vụ để đảm bảo thống nhất với việc khảo sát, thu thập thông tin về giá chuyển nhượng, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng.

Việc xác định, ước tính giá chuyển nhượng, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng, giá kinh doanh sản phẩm, dịch vụ tại dự thảo Nghị định đã được dẫn chiếu thực hiện theo phương pháp so sánh. Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về thời điểm UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ bán hàng, tỷ lệ lấp đầy để đảm bảo thống nhất và linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện.

Với dự thảo Nghị định về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung đối tượng có đất ở thu hồi được bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam; bổ sung quy định xử lý trong trường hợp đổi tượng có đất ở thu hồi nhưng được bồi thường bằng đất khác không phải đất ở; bổ sung quy định về việc xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Với dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến góp ý tại các cuộc họp trước để hoàn thiện các dự thảo nghị định. Trong đó, đưa ra các phương án về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; về đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Đất đai, Luật Nhà ở dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh những điểm nào?
Luật Đất đai, Luật Nhà ở dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh những điểm nào?

VOV.VN - Ngày 9/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Luật Đất đai, Luật Nhà ở dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh những điểm nào?

Luật Đất đai, Luật Nhà ở dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh những điểm nào?

VOV.VN - Ngày 9/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Quốc hội sắp xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024
Quốc hội sắp xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó, ngay tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét thông qua luật để điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai và một số luật sớm hơn.

Quốc hội sắp xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

Quốc hội sắp xem xét điều chỉnh Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó, ngay tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét thông qua luật để điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai và một số luật sớm hơn.

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?
Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

VOV.VN - Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ.