Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2012

(VOV) - Các đại biểu đóng góp vào dự  thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013.

Ngày 13/12, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2012 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012; thảo luận, tham gia ý kiến ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự -quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí  thư Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự hội nghị.

Hội nghị Quân ủy Trung ương năm 2012. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ  mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị  Quân ủy Trung ương lần này; đồng thời nêu rõ  những nội dung trọng tâm, những vấn đề cơ bản  để các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Sau hơn 10 ý  kiến của các đại biểu đóng góp vào dự  thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013, phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở một số vấn đề để Quân ủy Trung ương nghiên cứu, bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo năm 2013 cũng như trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và xây dựng Quân đội.

Trên cơ sở  phân tích, làm rõ đặc điểm tình hình của thế giới, khu vực và trong nước diễn ra trong năm 2012 có tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Quân đội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2013, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung làm tốt hơn nữa việc nắm thông tin, phân tích thông tin, dự báo chính xác những vấn đề phức tạp nảy sinh để kịp thời làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cần tập trung đầu tư nghiên cứu để đề xuất với Đảng, Nhà nước tư tưởng chỉ đạo và xây dựng hệ thống lý luận về đường lối quốc phòng trong thời kỳ mới nhằm mục đích vừa bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo sự ổn định vững chắc về mọi mặt trong đời sống xã hội; vừa tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng nhau phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng bí thư dành nhiều thời gian phân tích, làm rõ và gợi mở nhiều nội dung, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp, trước mắt, Quân ủy Trung ương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra thông qua Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ với nhiều biện pháp, nhiều cách làm. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ của Quân đội luôn có sự kế thừa, kế tiếp liên tục.

Cùng với những vấn đề nêu trên, Tổng bí thư Nguyễn Phú  Trọng cũng đã gợi mở một số vấn đề về nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác dân vận, chính sách; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh và nhiều vấn đề liên quan khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí và đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2012 của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2012, Quân ủy Trung ương đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo đạt được kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Quân đội. Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới và hạnh phúc của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng khác giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Kết quả  đạt được trong năm 2012 thể hiện rất rõ sự đoàn kết, thống nhất ý chí của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân mà sức mạnh chiến đấu và khả năng chiến đấu của Quân đội ngày càng được nâng lên rõ rệt. Quân đội đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc giúp đỡ nhân dân phòng, tránh thiên tai, bão lũ; cứu hộ, cứu nạn; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; giúp dân xóa đói, giảm nghèo... Những kết quả mà Quân đội đạt được trong năm 2012 đã đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của đất nước, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2012.

Từ những nhận định, đánh giá nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dành thời gian phân tích, làm rõ và đề xuất nhiều vấn đề cụ thể để Quân ủy Trung ương thảo luận, quyết nghị bảo đảm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, xây dựng Quân đội trong năm 2013 thu được nhiều thành tích và kết quả cao hơn.

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2012, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, kịp thời xử lý đúng các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc và là lực lượng chủ lực trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên; tình hình chính trị, tư tưởng của toàn quân ổn định; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả đạt được trong năm 2012, Quân ủy Trung ương thống nhất xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2013 là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá về chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; kiên quyết tạo chuyển biến rõ rệt về điều chỉnh tổ chức, biên chế; về cải cách hành chính; tăng cường thế trận và sức mạnh quốc phòng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vùng trời, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên biển, biên giới; tham gia ứng phó kịp thời, có hiệu quả trong phòng, tránh thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự nội địa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Quân ủy Trung ương xác định 4 nhiệm vụ, chủ  trương, giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân  đội, xây dựng Quân đội năm 2013 là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo và vùng trời của Tổ quốc.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Quân đội, trong đó coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến về tổ chức, biên chế, chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 16/12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên