Quảng Nam phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

VOV.VN - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay (12/10).

Tham dự Đại hội có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 69.000 đảng viên và 96 đại biểu khách mời. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thứ Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thực hiện đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm luôn duy trì ở mức khá. Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung. Từ năm 2017, tỉnh đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương.

Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt khá. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 5 năm liền từ năm 2016 đến nay đạt cao, Quảng Nam nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Theo đó, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam; hào khí Quảng Nam tiếp tục khơi dậy và phát huy trong nhiệm kỳ tới.

Tỉnh Quảng Nam đề ra mục tiêu, tốc độ phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới từ 7% đến 8%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần sang khu vực dịch vụ, phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong GRDP giảm từ 14,7% năm 2015 xuống còn 11%, các ngành phi nông nghiệp tăng từ 85,3% lên 89% vào năm 2020. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà ở tạm bợ, tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.

Để đạt các mục tiêu đó, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Đó là: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, trong nhiệm kỳ đến, tỉnh Quảng Nam đặt ra nhiều chỉ tiêu rất cao, đỏi hỏi phải quyết tâm cao hơn.

Theo đó, tỉnh cần tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng, sắp xếp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động tổ chức bộ máy, xây dựng cho được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp nâng cao tính bền vững, hướng mạnh yếu tố cốt lõi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, thu hẹp dần khoảng cách phát triển vùng miền núi và đồng bằng, các chính sách thực sự mang lại ý nghĩa nâng cao đời sống cho người dân.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng cách mạng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục vươn lên xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong cả nước, tạo điều kiện cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cùng cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng”, bà Trương Thị Mai nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

4 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội
4 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội

VOV.VN - Những cán bộ này tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu trước Đại hội để tạo thuận tiện cho tổ chức sắp xếp phương án nhân sự.

4 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội

4 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ trước Đại hội

VOV.VN - Những cán bộ này tự nguyện nộp đơn xin nghỉ hưu trước Đại hội để tạo thuận tiện cho tổ chức sắp xếp phương án nhân sự.

Quảng Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong tháng 6
Quảng Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong tháng 6

VOV.VN -Theo ông Lê Văn Dũng, trong tháng 6, Đảng bộ các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Quảng Nam sẽ đồng loạt tổ chức Đại hội.

Quảng Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong tháng 6

Quảng Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trong tháng 6

VOV.VN -Theo ông Lê Văn Dũng, trong tháng 6, Đảng bộ các huyện, thị, thành phố ở tỉnh Quảng Nam sẽ đồng loạt tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

VOV.VN -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tin cùng chuyên mục