Quảng Nam tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở

VOV.VN - Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chọn
tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

Sáng 24/6, hơn 240 đại biểu đại diện cho hơn 2.500 đảng viên tại 58 tổ chức cơ sở đảng tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh.

5 năm qua, Đảng bộ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Huyện Phú Ninh là 1 trong 6 địa phương của cả nước được chọn làm huyện điểm xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm nay, có 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới để trở thành huyện nông thôn mới.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Phú Ninh tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm như: Xây dựng và nâng cao chất lượng, tính bền vững của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các khu,  cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường đầu tư hạ tầng; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2010- 2015 cho biết: "Để thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ đề ra, chúng tôi phải xây dựng các chương trình hành động Nghị quyết từng thời đoạn, thời gian cho phù hợp. Thứ 2 nữa là Nghị quyết đề ra phải thực hiện cho được, có giải pháp phù hợp phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân và cuối cùng là xây dựng cho được 19 tiêu chí bề vững. Muốn làm được điều này thì trước hết là công tác xây dựng Đảng"./.