Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục đột phá cải cách hành chính

VOV.VN - 10 năm qua, trên cơ sở hướng dẫn của trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cải cách hành chính đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Sáng nay (27/6), tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

10 năm qua, trên cơ sở hướng dẫn của trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung cải cách hành chính đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công đến hiện đại hóa hành chính.

Quảng Ninh không chỉ thí điểm, áp dụng nhiều mô hình sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế mà còn đi đầu xây dựng hệ thống trung tâm phục vụ Hành chính công, Chính quyền điện tử, triển khai các chỉ số cải cách hành chính, quản trị hành chính tại địa phương.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạng xã hội, zalo, tin nhắn sms, thanh toán trực tuyến vào phục vụ thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tương tác với chính quyền,... góp phần giảm thiểu thời gian, tạo thuận lợi và tăng sự hài lòng của người dân.

Những đột phá về cải cách thủ tục hành chính giúp Quảng Ninh giảm tới 70% thời gian so với quy định.

Ông Hoàng Ngọc Anh, Vụ phó Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ ghi nhận: “Quảng Ninh quyết liệt và đồng bộ, có rất nhiều cách làm hay sáng tạo được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, nhất là việc tinh giản bộ máy biên chế, nhất thể hóa, mô hình Trung tâm Hành chính công, thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy mà sức hút với các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh khá cao so với mặt bằng chung 63 tỉnh thành”.

Trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 Quảng Ninh giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS của Quảng Ninh đứng đầu toàn quốc; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI cũng tăng ngoạn mục vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc.

Xác định khắc phục những tồn tại, hạn chế nhất định như một số đơn vị còn thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; hiệu quả công tác thanh kiểm tra, tuyên truyền; thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn phức tạp; trình độ và nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin,... tỉnh Quảng Ninh đặt yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính trong giai đoạn 2021-2030.

Quảng Ninh tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh 10 năm qua.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, đồng bộ để cải cách thể chế, thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính như đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3, 4,...

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Một giải pháp vô cùng quan trọng là Quảng Ninh phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, mô hình Thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, khai báo, giao dịch điện tử, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, tăng cường tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp, người dân thông qua mạng, máy tính, điện thoại. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Quảng Ninh trong giai đoạn tới”./.

Viết bình luận