Chủ tịch Quốc hội dự tổng kết công tác năm 2018 của Văn phòng Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phòng và các Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện các cơ quan, bộ ngành tham dự hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị.
Trong năm 2018, Văn phòng đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình Quốc hội thông qua 16 Luật, 18 Nghị quyết, cho ý kiến 15 dự án Luật; giám sát tối cao 1 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại kỳ họp thứ 5; Thủ tướng Chính phủ, 21 thành viên khác của Chính phủ và các Trưởng ngành tại kỳ họp thứ 6 và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 pháp lệnh, 153 Nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn 19 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại phiên họp thứ 22 và thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình công tác năm và chương trình các phiên họp, kỳ họp để bảo đảm tiến độ xem xét, thông qua, cho ý kiến các dự án luật, dự thảo Nghị quyết.

Phối hợp tham mưu, phục vụ 20 cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; các cuộc giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; tiếp 1.167 công dân tại Trụ sở Tiếp dân Trung ương; tiếp nhận và xử lý 18.715 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động lấy ý kiến, góp ý xây dựng luật của các Văn phòng Đoàn ngày càng được chú trọng và thường xuyên đổi mới hình thức, mở rộng đối tượng tham gia, trong đó đặc biệt chú ý đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản luật; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm trọng thị, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ưu tiên các đối tác có quan hệ đặc biệt, các nước láng giềng, khu vực, đối tác chiến lược, đối tác truyền thống để tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự ủng hộ của Quốc hội các nước...

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, bên cạnh việc góp phần tích cực trong những thành tựu chung của đất nước, năm qua Quốc hội cũng đã có một năm hoạt động sôi nổi và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại, được nhân dân, cử tri ghi nhận, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Những thành công này đều có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội, cũng như những dấu ấn, công lao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2018; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của Văn phòng cho nhiệm vụ chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2019 là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2018.

Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Quốc hội phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Bộ Lĩnh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên đòi hỏi cán bộ Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu, tham mưu, phục vụ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

“Chúng ta làm phải có tính khả thi và phù hợp điều kiện của đất nước. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trên địa bàn. Đừng để việc thí điểm ảnh hưởng đến hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội và nhất là của từng đại biểu”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, cần rà soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp; Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với “chất xám”, công sức của người lao động.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị, bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ.

Đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hoá công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Văn phòng cần lưu ý, quán triệt chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

“Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, Đảng, đoàn thể đều phải luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo, để khắc phục hạn chế; tập hợp sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao” – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội năm mới an khang, thịnh vượng.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quốc hội và dấu ấn đối ngoại năm 2018
Quốc hội và dấu ấn đối ngoại năm 2018

VOV.VN - Năm 2018 là năm sôi động và nhiều dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, thành công trên cả quan hệ nghị viện song phương và đa phương.

Quốc hội và dấu ấn đối ngoại năm 2018

Quốc hội và dấu ấn đối ngoại năm 2018

VOV.VN - Năm 2018 là năm sôi động và nhiều dấu ấn trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, thành công trên cả quan hệ nghị viện song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai
Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội gửi tới các vị chức sắc, tu sỹ nam, nữ, bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội gửi tới các vị chức sắc, tu sỹ nam, nữ, bà con giáo dân đón Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018
Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

VOV.VN -Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước; thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP; đăng cai tổ chức Hội nghị APPF26... là những hoạt động nổi bật của Quốc hội trong năm 2018.

Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

VOV.VN -Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước; thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP; đăng cai tổ chức Hội nghị APPF26... là những hoạt động nổi bật của Quốc hội trong năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Sáng 7/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Sáng 7/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sắp thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang của Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 24/12/2018.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sắp thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang của Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 24/12/2018.