Danh sách bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XIV vừa được bầu

VOV.VN - Danh sách Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa được bầu tại Kỳ họp thứ nhất ngày 22/7.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm: 1954, quê quán: Bến Tre – Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Bà Tòng Thị Phóng, sinh năm: 1954, quê quán: Sơn La - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Ông Phùng Quốc Hiển, sinh năm: 1958, quê quán: Phú Thọ – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Ông Uông Chu Lưu, sinh năm: 1955, quê quán: Hà Tĩnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Ông Đỗ Bá Tỵ, sinh năm 1954, quê quán: Hà Nội - Đại tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV.

Bà Nguyễn Thuý Anh, sinh năm: 1963, quê quán: Phú Thọ – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIV.

Ông Phan Thanh Bình, sinh năm: 1960, quê quán: An Giang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV.

Ông Hà Ngọc Chiến, sinh năm 1957, quê quán: Cao Bằng  – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIV.

Ông Phan Xuân Dũng, sinh năm: 1960, quê quán: Hà Tĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định, sinh năm: 1964, quê quán: Thái Bình - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1957, quê quán: An Giang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh năm 1961, quê quán: Quảng Nam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XIV.

Bà Lê Thị Nga, sinh năm: 1964, quê quán: Hà Tĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh năm 1959, quê quán: Thái Bình - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV.

Ông Vũ Hồng Thanh, sinh năm 1962, quê quán: Hải Dương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIV.

Ông Võ Trọng Việt, sinh năm: 1957, quê quán: Hà Tĩnh – Thượng tướng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV.

Bà Nguyễn Thanh Hải, sinh năm: 1970, quê quán: Hà Nội - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, dự kiến giữ chức Trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV).

Ông Trần Văn Tuý, sinh năm 1957, quê quán: Bắc Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự kiến giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu (thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV).

Viết bình luận