Phó Thủ tướng: “Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng“

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, sắp xếp, cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế đã tiến hành một số lần nhưng vấn đề này chưa bao giờ là dễ dàng.

Chiều 7/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dành trọn 8 phút để báo cáo, làm rõ thêm về một số vấn đề đại biểu nêu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Ông nhấn mạnh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn quan trọng được đề cập trong các Nghị quyết số 18,19,26, 27 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, cấp chính quyền, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, chính quyền các cấp.

Thời gian qua Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng thừa nhận trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc, tổ chức bộ máy hành chính một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán.

Đặc biệt một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt; công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả; vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, việc xử lý sai phạm chưa nghiêm, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất, số liệu chưa thuyết phục. Chính phủ cũng đã nắm được và đang từng bước có giải pháp xử lý.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới đây sẽ có giải pháp giải quyết hàng loạt vấn đề đại biểu nêu như: văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ, xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu, sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế...

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp. Đối với việc thí điểm hợp nhất các Sở, địa phương căn cứ ý kiến của các cơ quan Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong công tác sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình như Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hoá, dịch vụ sự nghiệp công. Chỉ đạo các Bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục, y tế cho phù hợp với thực tế, rà soát, ban hành Nghị quyết của Chính phủ, đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực, giữa Trung ương và địa phương.

“Tới đây Chính phủ mong Quốc hội tiếp tục quan tâm kịp thời xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện phân cấp. Thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư” – ông Trương Hòa Bình nói.

Riêng khối giáo dục và y tế, theo Phó Thủ tướng, để thực hiện nghiêm Nghị quyết 19 của Trung ương, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu cho xã hội, “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế” đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên, các địa phương còn lại vẫn thiếu biên chế, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết.

Đối với các cấp học khác tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối, đơn vị, rà soát, sửa đổi quy định về định mức, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế.

“Chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt người thiếu theo chuẩn, sai quy trình, người nhà, làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát hiện và xử lý vi phạm” – ông Trương Hòa Bình nói và nhấn mạnh cần tăng cường trách nhiệm của Bộ ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nhấn mạnh vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề động đến tổ chức, con người và rất phức tạp do giải quyết những vấn đề lịch sử để lại, ông Trương Hòa Bình cho biết, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý.

“Săp xếp, cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế không phải là vấn đề mới, trong các giai đoạn phát triển của đất nước, chúng ta đã tiến hành một số lần nhưng vấn đề này chưa bao giờ là dễ dàng. Chính phủ xác định đây là vấn đề khó khăn, phức tạp nên phải có bước đi phù hợp, thận trọng" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Tin liên quan

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm về chậm hướng dẫn thực hiện đề án cán bộ công chức người dân tộc thiểu số khi trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Xin nhận khuyết điểm trước Thủ tướng

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm về chậm hướng dẫn thực hiện đề án cán bộ công chức người dân tộc thiểu số khi trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Không thể nhập cơ học các Sở“
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Không thể nhập cơ học các Sở“

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, không thể nhập cơ học từ Sở này qua Sở khác mà phải tách rõ chức năng, nhiệm vụ để liên thông, giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Không thể nhập cơ học các Sở“

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Không thể nhập cơ học các Sở“

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, không thể nhập cơ học từ Sở này qua Sở khác mà phải tách rõ chức năng, nhiệm vụ để liên thông, giải quyết thủ tục hành chính.

“Đánh giá kiểu gì mà không tìm ra người để tinh giản biên chế“
“Đánh giá kiểu gì mà không tìm ra người để tinh giản biên chế“

VOV.VN - “Đánh giá cán bộ kiểu gì mà đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế. Trong khi đó xã hội cho rằng, chỉ có 30% cán bộ làm được việc".

“Đánh giá kiểu gì mà không tìm ra người để tinh giản biên chế“

“Đánh giá kiểu gì mà không tìm ra người để tinh giản biên chế“

VOV.VN - “Đánh giá cán bộ kiểu gì mà đến mức không tìm ra được người để tinh giản biên chế. Trong khi đó xã hội cho rằng, chỉ có 30% cán bộ làm được việc".