Quốc hội không đồng ý cắt điện, nước để xử lý vi phạm hành chính

VOV.VN - Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính không có biện pháp “ngưng cung cấp điện, nước” như dự thảo ban đầu.

Chiều nay (13/11) Quốc hội đã biểu quyết về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước” trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung nội dung của 42/142 điều của Luật XLVPHC; sửa kỹ thuật 13/142 điều của Luật XLVPHC; bổ sung mới 3 điều; bãi bỏ 2 điều: 1 điều của Luật XLVPC và 1 điều của Luật phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12); sửa đổi, bổ sung 1 điều của Luật thanh tra số 56/2010/QH12.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 86 của Luật XLVPHC), hiện còn nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

“Ý kiến thứ nhất đề nghị tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước…Ý kiến thứ hai cho rằng việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn nhằm buộc cá nhân, tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấm dứt hành vi vi phạm” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”.

Kết quả, có 390 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 80,91% tổng số Đại biểu Quốc hội) về việc không bổ sung biện pháp “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước”. Như vậy, Luật sửa đổi một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính không có biện pháp “ngưng cung cấp điện, nước” như dự thảo ban đầu./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Vẫn còn ý kiến khác nhau
Cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Vẫn còn ý kiến khác nhau

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ trình Quốc hội 2 phương án về bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước do còn ý kiến khác nhau.

Cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Vẫn còn ý kiến khác nhau

Cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Vẫn còn ý kiến khác nhau

VOV.VN - Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ trình Quốc hội 2 phương án về bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước do còn ý kiến khác nhau.

Có thể áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính?
Có thể áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính?

VOV.VN - Chiều 23/7, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Có thể áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính?

Có thể áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử lý vi phạm hành chính?

VOV.VN - Chiều 23/7, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tranh chấp chung cư 81 Lê Đức Thọ: Chủ đầu tư cắt điện, nước "ép" dân
Tranh chấp chung cư 81 Lê Đức Thọ: Chủ đầu tư cắt điện, nước "ép" dân

VOV.VN - Những tranh chấp về phí dịch vụ, vận hành…giữa cư dân và chủ đầu tư chưa được giải quyết thì việc cắt điện, nước để tạo sức ép đã được thực hiện.

Tranh chấp chung cư 81 Lê Đức Thọ: Chủ đầu tư cắt điện, nước "ép" dân

Tranh chấp chung cư 81 Lê Đức Thọ: Chủ đầu tư cắt điện, nước "ép" dân

VOV.VN - Những tranh chấp về phí dịch vụ, vận hành…giữa cư dân và chủ đầu tư chưa được giải quyết thì việc cắt điện, nước để tạo sức ép đã được thực hiện.