Quốc hội thành lập đoàn giám sát về công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Danh sách đoàn giám sát gồm 28 thành viên, là lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội cùng một số đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên và đại biểu tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Theo đó, danh sách đoàn giám sát gồm 28 thành viên, là lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội cùng một số đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, tỉnh Bình Phước và Bình Định.

3 đại biểu được mời tham gia đoàn giám sát gồm lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ các Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các quy định khác của pháp luật có liên quan và theo sự phân công của Trưởng Đoàn giám sát.

Trước đó, sáng 14/6, với 94,18% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội  về sử dụng nguồn lực chống dịch.

Quốc hội phân công ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, còn Phó Trưởng đoàn Thường trực là ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Phạm vi giám sát là việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 1/1/2018 (sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017) đến ngày 31/12/2022 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 4/2023, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19
Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, trong đó có nội dung về sử dụng nguồn lực chống dịch.

Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19

Thành lập đoàn giám sát về sử dụng nguồn lực chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 14/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, trong đó có nội dung về sử dụng nguồn lực chống dịch.

Quốc hội giám sát tối cao việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở
Quốc hội giám sát tối cao việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở

VOV.VN - Quốc hội đã quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề 01 về sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và y tế cơ sở, y tế dự phòng; chuyên đề 02 về việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quốc hội giám sát tối cao việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở

Quốc hội giám sát tối cao việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 và y tế cơ sở

VOV.VN - Quốc hội đã quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề 01 về sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và y tế cơ sở, y tế dự phòng; chuyên đề 02 về việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát: Có việc sử dụng nguồn lực chống dịch và đổi mới SGK
Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát: Có việc sử dụng nguồn lực chống dịch và đổi mới SGK

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát: Có việc sử dụng nguồn lực chống dịch và đổi mới SGK

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát: Có việc sử dụng nguồn lực chống dịch và đổi mới SGK

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.