Quốc hội yêu cầu tháo gỡ bất cập trong mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế

VOV.VN - Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV nêu rõ, cần gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế.

Chiều nay (16/6), với 95,58% đại biểu tham gia biểu quyết tán thanh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Nghị quyết nêu rõ, cần tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, dân số nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Thực hiện ngay việc chi trả hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch. Sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế.

Nghị quyết cũng nêu cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp, chính sách mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, khẩn trương đánh giá, đề xuất giải pháp, lộ trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do việc điều chỉnh danh sách các xã, thôn khu vực khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi và mất cân đối quỹ./.

Tin liên quan

Kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Bình Phước
Kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Bình Phước

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Phước, các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế được xác định là mua sắm trong trường hợp cấp bách, tuy nhiên công tác thực hiện thủ tục mua sắm không hợp lý.

Kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Bình Phước

Kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Bình Phước

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Phước, các gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế được xác định là mua sắm trong trường hợp cấp bách, tuy nhiên công tác thực hiện thủ tục mua sắm không hợp lý.

Kết luận Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Đồng Tháp
Kết luận Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Đồng Tháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống Covid-19.

Kết luận Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Đồng Tháp

Kết luận Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại Đồng Tháp

VOV.VN - Hôm nay (10/4), tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống Covid-19.

Khẩn trương thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch
Khẩn trương thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế.

Khẩn trương thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch

Khẩn trương thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế.

Lập 3 đoàn thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế và kit test COVID-19
Lập 3 đoàn thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế và kit test COVID-19

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã và đang thành lập 3 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bộ Y tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm.

Lập 3 đoàn thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế và kit test COVID-19

Lập 3 đoàn thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế và kit test COVID-19

VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã và đang thành lập 3 Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Bộ Y tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm.