Quyết định thành lập Tòa án và Viện kiểm sát Thành phố Sầm Sơn

VOV.VN - Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 11/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 13, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Việc trình đề nghị xem xét thành lập hai đơn vị này căn cứ quy định của luật và Nghị quyết số 386/NQ- UBTVQH14 ngày 19/4/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân TP Sầm Sơn tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Theo Tờ trình, Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, đội ngũ công chức, Thẩm phán và trụ sở, cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của Tòa án nhân dân thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn khi được thành lập là một đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn được kế thừa trên cơ sở số lượng biên chế của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sầm Sơn đã được phân bổ.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp nhận thấy hồ sơ đủ điều kiện để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời tán thành về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với 100% Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa)
Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa)

VOV.VN -100% đại biểu thống nhất ý kiến thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa)

VOV.VN -100% đại biểu thống nhất ý kiến thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa.