Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

VOV.VN -Sáng 16/10, UBTVQH đã biểu quyết thông qua việc thành lập thị trấn Tân Khai, phường Tiến Thành và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản được thành lập trên cơ sở toàn bộ 42,75 km2 diện tích tự nhiên và 15.269 người của xã Tân Khai.

Phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ 25,61 km2  diện tích tự nhiên và 11.909 người của xã Tiến Thành.

Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ 167,32 km2 diện tích tự nhiên và 150.052 người của thị xã Đồng Xoài.

Trung tâm của Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Ảnh: Báo Lao động)

Việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước đã bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đó, việc thành lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển đô thị của tỉnh Bình Phước, của huyện Hớn Quản và thị xã Đồng Xoài;

Cùng với đó là bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với đô thị phát triển (từ xã lên thị trấn; xã lên phường và thị xã lên thành phố); góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thị trấn và thành phố; tạo tiền đề và động lực phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của đô thị Tân Khai và đô thị Đồng Xoài nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn trong giai đoạn tới.

Việc thành lập các đơn vị trên cũng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân; bảo đảm sự đoàn kết, phù hợp với các yếu tố lịch sử, văn hóa của địa phương và tạo sự thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh của người dân, thể hiện đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hớn Quản và thị xã Đồng Xoài./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang
Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Thành lập 3 Thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành
Thành lập 3 Thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và 2 thị trấn Lai Uyên, Tân Thành (Bình Dương).

Thành lập 3 Thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

Thành lập 3 Thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

VOV.VN - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và 2 thị trấn Lai Uyên, Tân Thành (Bình Dương).

Thành lập 3 thị trấn tại Bình Dương và Hà Tĩnh
Thành lập 3 thị trấn tại Bình Dương và Hà Tĩnh

VOV.VN-Uỷ ban Thường vụ QH đã có Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, Tân Thành (Bắc Tân Uyên- Bình Dương) và thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh).

Thành lập 3 thị trấn tại Bình Dương và Hà Tĩnh

Thành lập 3 thị trấn tại Bình Dương và Hà Tĩnh

VOV.VN-Uỷ ban Thường vụ QH đã có Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, Tân Thành (Bắc Tân Uyên- Bình Dương) và thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh).

Tin cùng chuyên mục