Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài từ 1/2/2017

VOV.VN - Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017.

Sáng nay (22/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/2/2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết trên hội trường

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước ta là thành viên./.

Tin liên quan

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN
Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Kể từ ngày 1/1/2016, quy định xuất nhập cảnh của công dân các nước đi lại trong khối ASEAN chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Từ ngày 1/1/2016, miễn thị thực qua lại giữa các nước ASEAN

Kể từ ngày 1/1/2016, quy định xuất nhập cảnh của công dân các nước đi lại trong khối ASEAN chính thức có hiệu lực.

Quốc hội đồng ý nâng thị thực cho công dân Mỹ từ 3 tháng lên 1 năm
Quốc hội đồng ý nâng thị thực cho công dân Mỹ từ 3 tháng lên 1 năm

VOV.VN -Quốc hội nhất trí cho phép cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Quốc hội đồng ý nâng thị thực cho công dân Mỹ từ 3 tháng lên 1 năm

Quốc hội đồng ý nâng thị thực cho công dân Mỹ từ 3 tháng lên 1 năm

VOV.VN -Quốc hội nhất trí cho phép cấp thị thực có thời hạn 1 năm cho công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam.