Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói về xử lý vi phạm đất quốc phòng

VOV.VN - “Đến nay rà soát cơ bản khu vực đất có thiếu sót, sai phạm. Tinh thần là kiểm điểm và xử lý, kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh điều này khi trả lời phóng viên bên hàng lang Quốc hội, sáng 27/5. Trong cả ngày hôm nay, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

PV: Vừa qua cá cơ quan chức năng đã công bố một số vụ việc liên quan đến vi phạm trong quản lý đất quốc phòng. Quan điểm của Quân uỷ Trung ương – Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo xử lý vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hiện nay một trong những nội dung mà Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm là quản lý đất quốc phòng. Đất quốc phòng có lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Nhưng tinh thần chung, theo Nghị quyết Đại hội Đảng 12, Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bộ quân đội và đặc biệt là chỉ đạo của Chính phủ về quản lý đất quốc phòng thì Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm vấn đề này.

Phải thực hiện tốt quy hoạch đất quốc phòng, điều này thể hiện trong nhiều văn bản, trong đó có Luật đất đai, gần đây nhất là chiến lược quân sự và quốc phòng liên quan xây dựng tiềm lực và thế trận thì có tăng tường quản lý đất quốc phòng; cương quyết xử lý những tồn đọng, thiếu sót trong quản lý.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, sáng 27/5

Đất đai là của Nhà nước giao cho quân đội quản lý thực hiện nhiệm vụ đất quốc phòng thì được phải sử dụng đúng mục đích, gồm sử dụng trước mắt, quy hoạch xây dựng lâu dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt công tác lãnh đạo và tuyên truyền để thống nhất về nhận thức và tư duy mới, trong đó có quản ý và quy hoạch đất quốc phòng.

Cương quyết xử lý vụ việc sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, cả về trách nhiệm lãnh đạo của chỉ huy các cấp trong quản lý đất quốc phòng nhằm không để lấn chiếm, xâm phạm, sử dụng sai mục đích; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết các tồn đọng theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng chấp hành nghiêm các kế luận của Đảng và Chính phủ về một số thiếu sót, khuyết điểm. Đến nay rà soát cơ bản khu vực đất có sai phạm trong sử dụng. Tinh thần là kiểm điểm và xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân với quyết tâm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, chấp hành chỉ đạo của Đảng và không có vùng cấm. Việc xử lý cũng công khai, minh bạch, thông tin rõ ràng tới báo chí.

PV: Ông đánh giá như thế nào về tính chất, mức độ trong những vụ việc liên quan đến quản lý đất quốc phòng vừa qua?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đất quốc phòng có tính lịch sử của nó, có nguồn gốc đa dạng, song cơ bản được quản lý và sử dụng tốt. Một số vị trí đất quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay thì anh em có thể đưa vào sản xuất, phục vụ kinh tế quốc phòng nhưng đã có thiếu sót và thiếu sót đến đâu thì xử lý nghiêm túc đến đó. Cơ bản xử lý theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Chính phủ.

PV: Điều đó đặt ra những nhiệm vụ gì để quản lý đất quốc phòng tốt hơn trong thời gian tới, thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đoàn giám sát của Quốc hội có làm việc với Bộ Quốc phòng và tinh thần chấp hành nghiêm các kế luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Các quy hoạch về quản lý đất quốc phòng phải kết hợp chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ và với địa phương để quản lý, quy hoạch cho thời bình và cho tình huống bảo vệ Tổ quốc. Quy hoạch đến đâu giữ vững đến đó, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức sâu sắc, trách nhiệm trong việc ưu tiên bảo vệ đất quốc phòng. Việc giải quyết theo lộ trình, có bước đi và hiện giải quyết tương đối thuận lợi và đồng thuận cao.

Những đơn vị nào làm kinh tế đơn thuần thì cổ phần hoá theo tinh thần phải quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà nước, trong đó có quản lý đất quốc phòng.

PV: Qua đây cũng cho thấy cần nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị để tránh những vi phạm như vừa qua, thưa ông?

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Như đã nói, đất đai quốc phòng có tính lịch sử và quá trình quản lý sử dụng có thiếu sót do nhận thức về pháp luật cũng như chấp hành chưa nghiêm túc túc quy chế, nguyên tắc quản lý trong quân đội. Những vi phạm được xử lý nghiêm túc.

Chủ trương là phải quy hoạch và ổn định lại cho chặt chẽ để phục vụ nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh cáo 2 Đại tá Quân chủng PK-KQ liên quan sai phạm đất quốc phòng
Cảnh cáo 2 Đại tá Quân chủng PK-KQ liên quan sai phạm đất quốc phòng

VOV.VN - Hai Đại tá thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân đã thiếu trách nhiệm, buông lòng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trong sử dụng đất quốc phòng.

Cảnh cáo 2 Đại tá Quân chủng PK-KQ liên quan sai phạm đất quốc phòng

Cảnh cáo 2 Đại tá Quân chủng PK-KQ liên quan sai phạm đất quốc phòng

VOV.VN - Hai Đại tá thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân đã thiếu trách nhiệm, buông lòng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm trong sử dụng đất quốc phòng.

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đất quốc phòng
Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đất quốc phòng

VOV.VN - Nhấn mạnh không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh tại khu quốc phòng, công trình quân sự, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân. 

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đất quốc phòng

Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm đất quốc phòng

VOV.VN - Nhấn mạnh không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh tại khu quốc phòng, công trình quân sự, Thủ tướng yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân.