Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Tổng Thư ký Quốc hội
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Tổng Thư ký Quốc hội

VOV.VN - Ngày 13/4/2020, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội.

Nghị quyết số 927/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội đối với chức danh Phó Tổng Thư ký Quốc hội.

Theo đó, bà Nguyễn Thuý Ngần – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định) và ông Nguyễn Trường Giang  - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội (thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác).

thuong_vu_quoc_hoi_ldlg.jpg
Phiên họp 43 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết cũng phê chuẩn 4 uỷ viên Ban Thư ký gồm: Ông Nguyễn Công Long – Vụ trưởng Vụ Tư pháp (thay ông Lê Duy Quân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tư pháp đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

Ông Trần Tuấn Hinh – Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh (thay ông Nguyễn Cấn Lai, nguyên Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh đã nghỉ hưởng chế độ hưu);

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát (thay ông Vũ Tiến Thản, nguyên Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định);

Ông Lê Hoàng Anh – Giám đốc Thư viện Quốc hội (thay bà Trịnh Giáng Hương, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội đã phân công công tác khác)./.

Viết bình luận