Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Theo dự kiến Chương trình phiên họp 51 (diễn ra từ 9-12/12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có việc thành lập TAND, Viện KSND thành phố Thủ Đức).

Việc thành lập: Thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cũng được xem xét quyết định tại phiên họp này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội; Cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó là đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2020; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Một trong những nội dung quan trọng khác được cho ý kiến lần này là về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó có việc cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung (hướng dẫn khoản 5 Điều 45, khoản 4 Điều 52, khoản 6 Điều 54 và khoản 2 Điều 92 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND); Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp (hướng dẫn khoản 3 Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quốc hội quyết định cho TPHCM bỏ HĐND quận, phường và có thể thành lập TP Thủ Đức
Quốc hội quyết định cho TPHCM bỏ HĐND quận, phường và có thể thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Quốc hội đã quyết định cho TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường từ năm 2021. TPHCM cũng có cơ sở pháp lý để thành lập TP Thủ Đức từ đầu năm sau.

Quốc hội quyết định cho TPHCM bỏ HĐND quận, phường và có thể thành lập TP Thủ Đức

Quốc hội quyết định cho TPHCM bỏ HĐND quận, phường và có thể thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Quốc hội đã quyết định cho TPHCM không tổ chức HĐND quận, phường từ năm 2021. TPHCM cũng có cơ sở pháp lý để thành lập TP Thủ Đức từ đầu năm sau.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Làm luôn chứ không thí điểm thành phố Thủ Đức”
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Làm luôn chứ không thí điểm thành phố Thủ Đức”

VOV.VN - Chính phủ đã trình UBTVQH về Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM cũng thể hiện nội dung này.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Làm luôn chứ không thí điểm thành phố Thủ Đức”

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Làm luôn chứ không thí điểm thành phố Thủ Đức”

VOV.VN - Chính phủ đã trình UBTVQH về Đề án thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM cũng thể hiện nội dung này.

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021
Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

VOV.VN - Dự kiến trong năm đầu tiên thành lập (năm 2021), cơ quan đảng của thành phố Thủ Đức sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động.

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

Thành phố Thủ Đức đã có phương án nhân sự bộ máy chính quyền năm 2021

VOV.VN - Dự kiến trong năm đầu tiên thành lập (năm 2021), cơ quan đảng của thành phố Thủ Đức sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động.