Quyền dân sự, quyền chính trị được quy định trong Hiến pháp, pháp luật như thế nào?

Quyền dân sự, quyền chính trị được quy định trong Hiến pháp, pháp luật như thế nào?

Tác giả PV/VOV.VN

VOV.VN - Quyền dân sự là những quyền cá nhân, gắn chặt với nhân thân của mỗi người và không thể chuyển giao cho người khác. Còn quyền chính trị là quyền liên quan đến những giá trị mà mỗi người được hưởng, điển hình như: quyền tự do lập hội, quyền bầu cử, ứng cử, quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội...