Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần XI

Đại hội có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu chính thức, từ các vùng, miền của Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đại hội cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, sẽ nghe báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X về những đóng góp hiệu quả của phong trào phụ nữ cả nước trong giai đoạn 2007 – 2012 trên các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa thông tin, thể thao, trong lĩnh vực chính trị…

Đồng thời Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2012, cũng như mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XI (2012- 2017).

Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI xác định mục tiêu: Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ XI sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 12 - 14/3) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội./.