Sau 3 năm tinh giản biên chế hơn 40000 người

Sau 3 năm, tinh giản biên chế hơn 40.000 người

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 24/9/2018, tổng số người tinh giản biên chế là 40.118 người.

Theo báo cáo gần đây của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, cho biết, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Chính phủ, trong 2 năm (2016, 2017), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện giảm 2,9% so với biên chế được giao năm 2015; năm 2018, Thủ tướng phê duyệt giảm 1,7% so với biên chế công chức được giao năm 2015.

Như vậy, trong 3 năm (2016-2018) biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện giảm 12.434 biên chế (giảm 4,6%) so với số giao năm 2015.

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện năm 2019 giảm 2% so với biên chế được giao năm 2015, trên cơ sở đó Thủ tướng đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019, trong đó giảm 5.458 biên chế so với năm 2018.

Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã giao số lượng người làm việc năm 2018 đối với 18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, giảm được 16.531 người so với năm 2015.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đã thẩm định xong số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2018  đối với 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm được 57.361 người so với tổng số lượng người làm việc được HĐND phê duyệt năm 2015 và Bộ Nội vụ thẩm định, bổ sung năm 2016, 2017. 

Cùng với đó, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế.

Về kết quả thực hiện tinh giản biên chế: Tổng số người tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế được Bộ Nội vụ thẩm tra từ năm 2015 đến ngày 24/9/2018 là 40.118 người.

Trong đó: Các cơ quan Đảng, đoàn thể: 1.680 người; các cơ quan hành chính: 4.767 người; các đơn vị sự nghiệp công lập: 27.274 người; cán bộ, công chức cấp xã là: 6.183 người; doanh nghiệp nhà nước: 198 người; hội: 16 người./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN