Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc gia

Các cấp uỷ Đảng cần tập trung chỉ đạo điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm  

Chiều 6/1, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Kết luận số 86 ngày 5/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân cùng các cấp chính quyền, các tổ chức, quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng trong lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma tuý, buôn bán người, lừa đảo chiếm đoạt lớn tài sản Nhà nước. Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

Cũng tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an chĩ rõ trong giai đoạn tiếp theo, cấp uỷ các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…/.