Thành công của Việt Nam là nhờ sự lãnh đạo của Đảng

Sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện được những mục tiêu và lý tưởng của mình. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi đến nhiều thắng lợi cả trong nước cũng như trên trường quốc tế

“Tám mươi năm qua, nhân dân Việt Nam đã khắc phục muôn vàn khó khăn, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành được nhiều thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thắng lợi đó là do nhân dân Việt Nam có được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” - Nhận định của giáo sư Cốc Nguyên Dương, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị và kinh tế thế giới, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

** Thưa giáo sư, năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông đánh giá thế nào về vai trò và đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới?

Giáo sư Cốc Nguyên Dương: Tôi cho rằng, sau 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện được những mục tiêu và lý tưởng của mình: Việt Nam từ lâu đã có được độc lập dân chủ và đang đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi huy hoàng này đến thắng lợi huy hoàng khác: thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 6 diễn ra vào năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới toàn diện, tích cực hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một thành viên quan trọng trong cộng đồng quốc tế, giành được nhiều thành tựu quan trọng được thế giới công nhận. Kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ nhanh thứ 2 khu vực châu Á; Từ một nước nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực thế giới…

Để có được những thành tựu quan trọng ấy, theo tôi, nguyên nhân quan trọng nhất là do có được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có được sự ủng hộ, góp sức của toàn thể nhân dân Việt Nam, sự hỗ trợ của nhân dân lao động toàn thế giới. Bên cạnh đó, Đảng và nhân dân Việt Nam trước sau như một giương cao hai ngọn cờ là Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

** Giáo sư đánh giá thế nào về công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây?

Giáo sư Cốc Nguyên Dương: Tôi cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bước tiến rất lớn trong việc mở rộng dân chủ trong Đảng và xã hội. Những năm gần đây, tôi có nhiều dịp sang Việt Nam công tác. Tôi thấy, các phiên chất vấn thành viên Chính phủ của đại biểu Quốc hội Việt Nam đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để người dân theo dõi và nhận xét, đánh giá. Điều này nói lên một thực tế rất rõ rằng, Việt Nam đã có bước tiến rất lớn trong công tác đổi mới hệ thống chính trị. Tôi được biết, tại Đại hội XI sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn có các biện pháp nhằm mở rộng hơn nữa dân chủ trong Đảng, cũng như đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị.

Giới học giả Trung Quốc cũng như bản thân tôi và người dân Trung Quốc đều hết sức vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới kinh tế hơn 20 năm qua, cũng như những kết quả đã đạt được trong công tác đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị.

** Giáo sư đánh giá thế nào về nỗ lực chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Giáo sư Cốc Nguyên Dương: Thật ra, đây không phải là vấn đề mới được đề cập trong những năm gần đây, mà trong lịch sử phát triển của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam đều rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, sau khi tiến hành cải cách và đổi mới, Trung Quốc cũng như Việt Nam đều xuất hiện những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, gây bất bình trong nhân dân.

Nhận thức được mức độ nguy hại của tình trạng tham nhũng đối với uy tín và sự tồn vong của Đảng, hai Đảng chúng ta đã áp dụng một loạt biện pháp mạnh mẽ để phòng chống tham nhũng.

Tôi cho rằng, đây là những việc làm rất cần thiết, các ban ngành hữu quan của hai Đảng cần tăng cường trao đổi hơn nữa về kinh nghiệm phòng chống tham nhũng. Theo tôi, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải gánh vác nhiệm vụ rất nặng nề. Chúng ta đều biết, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới đi vào thoái trào. Chủ nghĩa xã hội có thể đi từ thoái trào lên cao trào hay không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bởi vậy, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế mà chúng ta đã đạt được, tôi cho rằng, hai Đảng chúng ta cần phải tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực đổi mới hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, chống tham nhũng...

Xin cảm ơn giáo sư về cuộc trao đổi này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên