Thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Thái Bình

Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý...

Sáng 14/3, tại UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì buổi công bố Quyết định.

Nêu rõ nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ và Kết luận số 71-KL/TW về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị về  kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; đồng thời, thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan, tổ chức được thanh tra. Trưởng Đoàn thanh tra đề nghị UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV tại UBND tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc.

Ông Nguyễn Khắc Thận giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt
Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở ngành.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp sở ngành.

Tiến cử sai người, cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm
Tiến cử sai người, cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ông Lê Quốc Lý, dù người đứng đầu nghỉ hưu 5 năm hay 10 năm nhưng cán bộ được họ giới thiệu sau đó sa ngã, vướng lao lý thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Tiến cử sai người, cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm

Tiến cử sai người, cán bộ đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ông Lê Quốc Lý, dù người đứng đầu nghỉ hưu 5 năm hay 10 năm nhưng cán bộ được họ giới thiệu sau đó sa ngã, vướng lao lý thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế
Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

VOV.VN - Tân Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Nguyễn Quế Lâm từng kinh qua nhiều vị trí công tác và giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2019.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

VOV.VN - Tân Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Nguyễn Quế Lâm từng kinh qua nhiều vị trí công tác và giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2019.