Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

VOV.VN - Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025./.

Tin liên quan

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

VOV.VN - Sáng nay (3/10) tại Trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

VOV.VN - Sáng nay (3/10) tại Trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

VOV.VN - Trong ngày làm việc thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

VOV.VN - Trong ngày làm việc thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 6: Tự cường trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
Hội nghị Trung ương 6: Tự cường trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

VOV.VN - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện không còn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước nữa, mà có sự tham gia rất tích cực của khu vực kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài

Hội nghị Trung ương 6: Tự cường trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Hội nghị Trung ương 6: Tự cường trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

VOV.VN - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện không còn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhà nước nữa, mà có sự tham gia rất tích cực của khu vực kinh tế tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài