Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VOV.VN - Sáng nay (22/6), tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021. 

Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021 là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong đó, Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã xác định: "Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện chủ trương, đường lôi của Đảng, Luật Căn cước công dân năm 2014 của Quốc hội, trên cơ sở nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công an đã nỗ lực, huy động, phát huy trí tuệ và sức mạnh trong và ngoài Ngành; triển khai quyết liệt, tích cực, sáng tạo, hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Đến nay Bộ Công an đã hoàn thành bước đầu theo tiến trình xây dựng, triển khai hai Dự án, cụ thể: Đã xây dựng sẵn Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư  hiện đại, truyền dữ liệu kết nối đến tận cấp xã, bảo đảm an ninh, an toàn, theo đúng nguyên tắc là "hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí"; Đã cập nhật vào hệ thống trên 100 triệu thông tin dân cư, đồng thời đã triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc; Đã nhận hổ sơ để cấp trên 52 triệu thẻ căn cước; cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. 

Các kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại; quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quan lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, các cấp; tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo diều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, cũng góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân. Nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 tác động và lực lượng Công an cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách khác, nhất là phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua; những kết quả của hai Dự án càng có ý nghĩa hơn, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Hôm nay, Bộ Công an tổng kết việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hôm nay, Bộ Công an tổng kết việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VOV.VN - Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Hôm nay, Bộ Công an tổng kết việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hôm nay, Bộ Công an tổng kết việc triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VOV.VN - Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ thay đổi phương thức quản lý công dân
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ thay đổi phương thức quản lý công dân

VOV.VN - Khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ thay đổi phương thức quản lý công dân

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ thay đổi phương thức quản lý công dân

VOV.VN - Khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ.

Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

VOV.VN - Sự ra đời của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

VOV.VN - Sự ra đời của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.