Thủ tướng nhấn mạnh công tác giáo dục thanh thiếu niên

Thủ tướng lưu ý Trung ương Đoàn chú trọng công tác giáo dục thanh thiếu niên về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật…  

Chăm lo cho thanh thiếu niên cũng chính là chăm lo cho tương lai của dân tộc - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy trong buổi làm việc chiều 7/1 tại trụ sở Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Năm Thanh niên 2011, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những bước tiến mới. Công tác giáo dục có bước đổi mới về nội dung, phương thức; hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được triển khai sâu rộng, nội dung phong phú, đa dạng. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong năm qua, hơn 140.000 đoàn viên ưu tú vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đoàn viên, thanh niên cả nước cũng đã tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”. Trung ương Đoàn cũng phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiều việc làm thiết thực...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu cũng như kết quả đạt được của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhất là trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, các phong trào, cuộc vận động…, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chăm lo cho thanh thiếu niên cũng chính là chăm lo cho tương lai của dân tộc. Chính phủ, các bộ ngành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chung sức xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần này, Thủ tướng đồng ý với nhiều kiến nghị đề xuất của Trung ương Đoàn, đồng thời đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm xây dựng Đoàn, Hội, Đội các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn.

Thủ tướng lưu ý Trung ương Đoàn chú trọng công tác giáo dục thanh thiếu niên về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật, ngăn chặn tệ nạn xã hội, đồng thời có các hình thức thiết thực tập hợp thanh thiếu niên vào Đoàn, Hội và Đội.

Trung ương Đoàn cũng cần nghiên cứu làm tốt hơn nữa các phong trào chăm lo thiết thực cho thanh niên, nhất là giúp đỡ thanh thiếu niên vượt khó để học tập tốt; phát hiện giúp đỡ tài năng trẻ để bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho đất nước và chăm lo việc làm cho thanh niên bằng những hành động thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Trung ương Đoàn rà soát đánh giá lại các phong trào để lựa chọn các vấn đề thiết thực phù hợp với thanh niên làm cơ sở để xây dựng đề án, mục tiêu, chương trình và giải pháp cụ thể tiếp tục triển khai có kết quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên