Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố tin vui, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 là 7,08%, cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Chiều 27/12, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng cuối cùng của năm 2018. Đây là cuộc họp diễn ra trước Hội nghị mở rộng Chính phủ và địa phương sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 để bàn về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2019.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.
Vui mừng thông báo tin vui là tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%, Thủ tướng cho biết, số liệu thống kê độc lập cho thấy, các chỉ tiêu đề ra vượt kế hoạch khá lớn. Không chỉ tăng trưởng GDP mà thu ngân sách Nhà nước, nhất là ngân sách Trung ương đã khẳng định vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, chưa bao giờ xuất siêu đạt 7 tỷ USD như năm nay.

Thủ tướng cho biết, chưa bao giờ tăng trưởng gấp đôi lạm phát. Chúng ta đã thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng và tín dụng chỉ tăng thấp, 15-16%, nhưng GDP tăng tới 7,08%.  

Nêu lên nhiều thông tin tích cực về kinh tế- xã hội, Thủ tướng cho biết, bức tranh toàn cảnh của đất nước sẽ được nêu lên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 28/12. 

Tuy vậy, Thủ tướng nêu lên một số tồn tại được nêu trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 tại Hội nghị Trung ương 9 Khóa XII. Trong đó có việc chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế còn chậm. Giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều vướng mắc song chưa được tháo gỡ khắc phục.

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn ở mức trung bình thấp. Kinh tế tư nhân tuy có bước phát triển đáng mừng, đã xuất hiện một số doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, song chưa liên kết, tham gia sâu vào mạng lưới, chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn, nên chưa thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế…

“Tôi đề nghị các đồng chí, chúng ta không chỉ động viên. Phải phê bình, tự phê bình hệ thống chúng ta”- Thủ tướng yêu cầu và cho rằng, không chỉ trước mắt mà phải có tầm nhìn xa hơn trong chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng cũng nhắc lại lời nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với ý là phải tự “sửa mình”, tự thấy mình trong quá trình phát triển đất nước với trách nhiệm đang đảm nhận để làm tốt hơn.

Phiên họp này, Chính phủ tập trung vào việc xây dựng thể chế, trong đó Chính phủ nghe, thảo luận các báo cáo về đề nghị xây dựng một số dự án Luật: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), đề nghị xây dựng Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, báo cáo về thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Chính phủ cũng nghe, thảo luận về một số báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế (Nghị quyết 05), hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị quyết 11), phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị quyết 10) và Nghị quyết 24 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn cảnh cuộc họp.
Sau khi nghe các thành viên Chính phủ có ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh, cần thực hiện quyết liệt hơn nữa chương trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, đi liền với đó là kiểm, đôn đốc.

Về thực hiện Nghị quyết 11, theo Thủ tướng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một khái niệm đặc trưng của Việt Nam đã được nghiên cứu, hình thành, phát triển tốt thời gian qua nhưng các loại thị trường chưa phát triển đồng bộ. Do đó, Thủ tướng nêu rõ, hình thành, phát triển mạnh mẽ các loại thị trường rất quan trọng mà “trong điều hành thì quán triệt tinh thần kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, quy luật giá trị. Thủ tướng nhắc lại công tác kiểm tra, đôn đốc rất quan trọng.

Về thực hiện Nghị quyết 10, Thủ tướng lưu ý, một số địa phương chưa có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này, đặc biệt là thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khung pháp lý để phát triển kinh tế tư nhân. Các cấp, các ngành, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn, đất đai… để kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương về việc phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để kiểm tra một số ngành, địa phương về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các địa phương trọng điểm, để thúc đẩy vấn đề này.

Thủ tướng nhấn mạnh, 3 Nghị quyết của Trung ương rất quan trọng, tạo nền tảng cho sự thành công thời gian tới.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 27 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 05 của Trung ương và Nghị quyết 24 của Quốc hội về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Theo đánh giá sơ bộ, kết quả thực hiện 64 chỉ tiêu định tính và định lượng được đặt ra tại Nghị quyết số 27 và các văn bản liên quan, đến nay có 28,13% mục tiêu dự kiến hoành thành; 40,63% mục tiêu có khả năng hoàn thành và 31,25% mục tiêu cần có giải pháp thúc đẩy hoàn thành.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết 10 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, nguồn lực cho khu vực này dần được khơi thông. Dư nợ tín dụng của khu vực kinh tế tư nhân liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Đến tháng 9/2018, là 87,35%. Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực này, trong đó có xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Đơn cử, từ tháng 10/2017 – 7/2018, hệ thống trang điện tử của Văn phòng Chính phủ đã chuyển 1.395 phản ánh, kiến nghị tới các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền và có hơn 85% đã được trả lời./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị tìm động lực tăng trưởng mới cho đất nước
Thủ tướng đề nghị tìm động lực tăng trưởng mới cho đất nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải phân tích sâu sắc hơn đặc trưng của nền kinh tế nước ta hiện nay để có những giải pháp tốt hơn, phù hợp hơn.

Thủ tướng đề nghị tìm động lực tăng trưởng mới cho đất nước

Thủ tướng đề nghị tìm động lực tăng trưởng mới cho đất nước

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu phải phân tích sâu sắc hơn đặc trưng của nền kinh tế nước ta hiện nay để có những giải pháp tốt hơn, phù hợp hơn.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều nay (26/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị  lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị TW 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều nay (26/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị  lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị Trung ương 9: Những bước đi cẩn trọng của Đảng
Hội nghị Trung ương 9: Những bước đi cẩn trọng của Đảng

VOV.VN - Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt: Tôi thấy rất ấn tượng trước sự cẩn trọng của Đảng ta trong việc tiến hành Hội nghị Trung ương 9.

Hội nghị Trung ương 9: Những bước đi cẩn trọng của Đảng

Hội nghị Trung ương 9: Những bước đi cẩn trọng của Đảng

VOV.VN - Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt: Tôi thấy rất ấn tượng trước sự cẩn trọng của Đảng ta trong việc tiến hành Hội nghị Trung ương 9.

Quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao, đảm bảo chất lượng tăng trưởng
Quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao, đảm bảo chất lượng tăng trưởng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng góp vào kịch bản tăng trưởng năm 2018 và phấn đấu ít nhất cũng phải đạt mức 6,7% năm nay.

Quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao, đảm bảo chất lượng tăng trưởng

Quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao, đảm bảo chất lượng tăng trưởng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng góp vào kịch bản tăng trưởng năm 2018 và phấn đấu ít nhất cũng phải đạt mức 6,7% năm nay.

Infographics: 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm khóa XII bị kỷ luật
Infographics: 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm khóa XII bị kỷ luật

VOV.VN - 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật và 3 người trong số đó đã bị đưa ra khỏi Trung ương, tính từ đầu khóa XII đến nay.

Infographics: 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm khóa XII bị kỷ luật

Infographics: 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm khóa XII bị kỷ luật

VOV.VN - 5 Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật và 3 người trong số đó đã bị đưa ra khỏi Trung ương, tính từ đầu khóa XII đến nay.