Thủ tướng: Xây dựng một lớp nông dân mới có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế.

VOV.VN - Theo đó, người nông dân không chỉ nắm chắc kinh tế số mà còn đổi mới tư duy, cách làm, từ khi gieo hạt giống đầu tiên phải nghĩ đến đầu ra và biến cố, để nâng cao năng suất, chất lượng.

Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Hội nghị đồng thời đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61, đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tại Hà Nội và 64 điểm cầu cả nước. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò to lớn của nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19 và thiên tai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của đất nước. 

Thủ tướng cho rằng, việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đã góp phần giúp phát triển hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần khu vực nông thôn. 10 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ đã cấp trên 660 tỷ đồng bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân; 63 tỉnh, thành phố bổ sung thêm 2.000 tỷ nữa, nâng tổng tiền hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân lên hơn 3.600 tỷ đồng.  

Một thành công khác là đầu ra cho nông sản hàng hóa của nông dân đã được quan tâm, giúp giảm tình trạng được mùa rớt giá. Cùng với đó là xây dựng các trung tâm dậy nghề được chú trọng. Đã có 55 trên 63 tỉnh tạo mặt bằng, 35 trung tâm dạy nghề được cấp vốn và hàng triệu nông dân được đào tạo, góp phần tái cơ cấu lao động nông thôn.  

Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, Kết luận 61 và Quyết định 673 tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của Hội, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức hội trong hệ thống chính trị. Hội đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất hàng hóa nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất nông thôn, hợp tác xã, nông trại, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ. Các cấp hội đã triển khai quản lý, theo dõi, thu hồi Quỹ hỗ trợ nông dân đạt kết quả cao. Nợ xấu của Quỹ này chỉ  0,29 %, tạo điều kiện thoát nghèo cho nhiều nông dân.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại trong việc triển khai Kết luận 61 và Quyết định 673, đó là tính đồng bộ chưa cao, một số cấp ngành chưa tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Còn một số cấp ủy không thành lập Ban chỉ đạo 61 và triển khai Quyết định 673. Một số địa phương chưa bổ sung cho Quỹ hỗ trợ cho nông dân. Bên cạnh đó, một số cấp Hội Nông dân chưa chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai Kết luận 61 và Quyết định 673. Nhiều trung tâm đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân còn hạn chế.  

Để thực hiện tốt hơn Kết luận 61, Quyết định 673 và các chủ trương lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành cần làm việc thực chất, hiệu quả hơn nữa để nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo ở nông thôn miền núi. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế.

"Không chỉ nắm chắc kinh tế số mà còn đổi mới tư duy, cách làm, không để tình trạng “con trâu đi trước, cái cày đi sau”, mà tư duy nông nghiệp Việt Nam, từ khi gieo hạt giống đầu tiên phải nghĩ đến đầu ra và biến cố, bất thường của sản xuất nông nghiệp ở vùng đó là gì để nâng cao năng suất, chất lượng. Tại Đại hội Thi đua yêu nước vừa rồi, kỹ sư là người nghiên cứu ra loại gạo ST25 ngon nhất thế giới, cho biết giá gạo có thể gấp đôi, lên tới 1.000 USD/tấn. Ai làm điều này, chính là nông dân. Còn kỹ sư là người nghiên cứu ra giống đó. Nhân có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đây, Giáo sư Võ Tòng Xuân có điện cho tôi nói, việc bảo vệ thương hiệu hay nhân rộng thương hiệu gạo này ra chúng ta làm chậm quá. Đến này chưa triển khai. Nói điều này để nói là không chỉ khoa học công nghệ mà là tư duy cách làm của người nông dân; không chỉ là vấn đề sản xuất kinh doanh mà là một giai cấp nông dân tiến bộ ở nông thôn. Và nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho xã hội, một “thành trì” bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, Thủ tướng nêu rõ, vấn đề nông nghiệp nông thôn, nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn hơn, nên chỉ đạo cần quyết liệt hơn. Dù chỉ còn 47% số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra, nhưng đây là những xã hết sức khó khăn, nên cần dồn sức chỉ đạo thực hiện triển khai.

Đối với Hội Nông dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: "Cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, tạo điều kiện cho nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Không được để tình trạng đất nước phát triển mà bần cùng hóa nông dân. Tại hội nghị (về giảm nghèo) hôm qua tôi đã nói, tức là xây dựng, phát triển xã hội có tầng lớp trung lưu lớn, nhưng xây dựng một xã hội mà người dân không còn đói nghèo mới là lãnh đạo đúng. Theo đó, vai trò của Hội rất quan trọng, tham mưu đề xuất chính sách, giải quyết các vấn đề của nông nghiệp, nông thôn, nông dân".

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, Thủ tướng đề nghị Hội Nông dân tiếp tục sử dụng hiệu quả các nguồn lực mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là những trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân ở các địa phương; Nâng cao trách nhiệm trong việc vận động thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài để đóng góp vào quá trình xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển nhanh, bền vững, từ đó góp phần xây dựng người nông dân Việt Nam trong thời đại mới không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng mạnh về chính trị, văn hóa, xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.  

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đề án 61, đối với Hội Nông dân Việt Nam, thời gian qua đã góp phần có trên 3,6 triệu hộ nông dân cả nước đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt 38% so với mục tiêu Đề án. Có trên 2,2 triệu hộ có thu nhập từ 100 đến dưới 200 triệu đồng một năm, trên 775 nghìn hộ thu nhập từ 200 đến dưới 200 triệu đồng, có trên 505 nghìn hộ có thu nhập từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, có 27 nghìn hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết đinh 673 cũng đã góp phần tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, 100 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Những yếu tố đó góp phần nâng thu nhập của người dân nông thôn từ 9,15 triệu đồng một người năm 2008 lên gần 36 triệu đồng mỗi  người năm 2018, vượt gần 57% so với mục tiêu của Đề án./.

Viết bình luận

Tin liên quan

27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm
27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Đây là một trong nhiều kết quả của đề án Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

27.000 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Đây là một trong nhiều kết quả của đề án Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp
Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu mà ngành đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu mà ngành đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các nhà khoa học tha thiết đề nghị phát triển nông nghiệp bền vững
Các nhà khoa học tha thiết đề nghị phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN - Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII, các ý kiến cho rằng, cần áp dụng phát triển nông nghiệp sinh thái, với nhiều kỹ thuật khác nhau, giảm thiểu sử dụng hóa chất, xói mòn, đất được phủ xanh quanh năm…

Các nhà khoa học tha thiết đề nghị phát triển nông nghiệp bền vững

Các nhà khoa học tha thiết đề nghị phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN - Góp ý dự thảo văn kiện ĐH XIII, các ý kiến cho rằng, cần áp dụng phát triển nông nghiệp sinh thái, với nhiều kỹ thuật khác nhau, giảm thiểu sử dụng hóa chất, xói mòn, đất được phủ xanh quanh năm…