Thủ tướng yêu cầu tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo điều kiện để thanh niên phát huy đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc. 

Chiều nay, 15/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn. 

Cuộc họp nhằm đánh giá kế quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Trung ương Đoàn và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với Trung ương Đoàn năm 2015; bàn các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tạo điều kiện và tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm trong hai việc rất quan trọng, đó là đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

Nhắc lại những câu nói của Bác Hồ: Thanh niên là rường cột của nước nhà; một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, Thủ tướng cho rằng đây là những điều mà các cấp ủy, chính quyền và những thế hệ đi trước phải quán triệt để đưa ra những quyết sách đối với thanh niên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm qua, Trung ương đoàn đã phối hợp tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiều chương trình, đề án cụ thể, như ban hành cơ chế chính sách với thanh niên và công tác thanh niên; đang xây dựng 7 đề án, dự án Đoàn thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng tại phiên làm việc năm 2015, Trung ương Đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai Đề án xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc; tổng kết Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015… 

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương lực lượng thanh niên đã nỗ lực đóng góp vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời gian qua. Đặc biệt trong sự cố Formusa, đoàn thanh niên đã vận động nhiều gia đình và xã hội để giữ ổn định xã hội, không để xảy ra những sự cố phức tạp xảy ra. 

Thủ tướng đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đến nay đã có 59/63 tỉnh, thành phố; 40 bộ ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế-xã hội đã ký kết quy chế phối hợp với Trung ương Đoàn. Nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ và có một số mặt đạt kết quả thiết thực, trong đó có việc tạo việc làm cho thanh niên. 

Về các nhiệm vụ Thủ tướng và Chính phủ giao, Trung ương Đoàn cũng đã thực hiện đạt kết quả cụ thể như xây dựng cầu nông thôn, xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, hoạt động tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân trẻ liên tục trong nhiều năm…

Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn nêu một số tồn tại mà Trung ương Đoàn và Đoàn các cấp cần lưu ý. Đó là công tác phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về thanh niên của một số bộ cơ quan chưa được quan tâm thực hiện; một số chương trình, dự án mà Thủ tướng giao Đoàn thanh niên một số năm trước đây triển khai còn chậm vì nhiều nguyên nhân, ví dụ Đề án hỗ trợ  thanh niên công nhân, Đề án xây dựng đảo thanh niên; trong phối hợp đoàn thanh niên với các bộ cơ quan chính phủ, thì một số việc chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, trong đó trách nhiệm của một số cơ quan Chính phủ chưa cao.

Trong thời gian tới, Thủ tướng gợi ý một nhiệm vụ trọng tâm cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo điều kiện và môi trường thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp. 

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Thủ tướng cho biết: “Chính phủ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tạo điều kiện và tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm trong hai việc rất quan trọng, đó là đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và cái thứ hai xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Đây là hai vấn đề rất bức xúc trong xã hội. Ví dụ như là thành lập doanh nghiệp mới. Khởi nghiệp thành đạt ở lứa tuổi thanh niên rất nhiều; Xung kích xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông”.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Trung ương Đoàn làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, trong đó phải gồm cả phẩm chất, năng lực, đáp ứng xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đi liền với đó là khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu mới hiện nay là thanh niên phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp giải quyết việc làm.

Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa đến nhu cầu, lợi ích của thanh niên, nhất là các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, vùng sâu vùng xa; đối thoại lắng nghe các ý kiến đề xuất của thanh niên.  

Trung ương Đoàn cũng phải chủ động đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp về thực hiện cơ chế phối hợp, nhất là ở cấp địa phương. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Thanh niên 2005; nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách phát triển thanh niên phù hợp với tình hình mới; chủ động giám sát và phản biện xã hội theo chức năng, trong đó có phát hiện, đấu tranh tình trạng tiêu cực, quan liêu. 

Đối với các công trình, dự án Đoàn thanh niên thực hiện, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện tốt, ví dụ những công trình xây dựng phải có giá thành rẻ, chất lượng tốt, phát huy hiệu quả, tránh xây dựng xong bỏ lãng phí. Cùng với đó đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong các chương trình dự án, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành cơ quan đều phải quan tâm đến thanh niên, dành nguồn lực hỗ trợ thành niên trong các hoạt động.

“Các bộ ngành, các cơ quan của Chính phủ đều có chương trình phối hợp cụ thể với thanh niên, dành một khoản kinh phí, chương trình để giao Đoàn thanh niên đảm nhận; đôn đốc, kiểm tra giúp đỡ thanh niên thử thách. Lãnh đạo các Bộ phát biểu hôm nay đều có tinh thần như vậy và tinh thần này mới tạo được việc làm cho thanh niên. Đặc biệt là phải có cách làm mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường dành riêng một chương trình và kinh phí cho thanh niên về vấn đề bảo vệ môi trường; Bộ Giao thông vận tải dành một khoản kinh phí cho thanh niên làm cầu dân sinh. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có chương trình cho thanh niên nghèo…

Thủ tướng giao Trung ương Đoàn thanh niên chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và thanh niên xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương thành lập Quỹ khởi nghiệp cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không sử dụng ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn cụ thể thành lập, huy động quản lý tài chính sử dụng quỹ cho đúng quy định./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp nông nghiệp tại TP HCM được hỗ trợ đến 300 triệu đồng
Khởi nghiệp nông nghiệp tại TP HCM được hỗ trợ đến 300 triệu đồng

Các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến sẽ được TP HCM xem xét hỗ trợ đến 300 triệu đồng kinh phí.

Khởi nghiệp nông nghiệp tại TP HCM được hỗ trợ đến 300 triệu đồng

Khởi nghiệp nông nghiệp tại TP HCM được hỗ trợ đến 300 triệu đồng

Các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến sẽ được TP HCM xem xét hỗ trợ đến 300 triệu đồng kinh phí.

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê
Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

VOV.VN-Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùa cho rằng, muốn khởi nghiệp thành công, các nhà khoa học phải vượt qua khó khăn, luôn nuôi dưỡng niềm đam mê trong nghiên cứu.

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

VOV.VN-Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùa cho rằng, muốn khởi nghiệp thành công, các nhà khoa học phải vượt qua khó khăn, luôn nuôi dưỡng niềm đam mê trong nghiên cứu.

Quản trị nhân sự - mấu chốt thúc đẩy khởi nghiệp
Quản trị nhân sự - mấu chốt thúc đẩy khởi nghiệp

VOV.VN - Do giai đoạn khởi nghiệp thiếu nguồn lực tài chính nên doanh nghiệp chưa thu hút và chưa giữ được nhân tài.

Quản trị nhân sự - mấu chốt thúc đẩy khởi nghiệp

Quản trị nhân sự - mấu chốt thúc đẩy khởi nghiệp

VOV.VN - Do giai đoạn khởi nghiệp thiếu nguồn lực tài chính nên doanh nghiệp chưa thu hút và chưa giữ được nhân tài.

Những siêu sao khởi nghiệp từ gara đang thống trị cả thế giới
Những siêu sao khởi nghiệp từ gara đang thống trị cả thế giới

VOV.VN -Nhiều siêu sao khởi nghiệp thế giới bắt đầu từ những gara nhỏ, sau đó phát triển dần thành những tập đoàn lớn thống trị cả thế giới.

Những siêu sao khởi nghiệp từ gara đang thống trị cả thế giới

Những siêu sao khởi nghiệp từ gara đang thống trị cả thế giới

VOV.VN -Nhiều siêu sao khởi nghiệp thế giới bắt đầu từ những gara nhỏ, sau đó phát triển dần thành những tập đoàn lớn thống trị cả thế giới.

Trò chuyện cùng Chủ tịch FPT về khởi nghiệp
Trò chuyện cùng Chủ tịch FPT về khởi nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cùng Startup Việt Nam

Trò chuyện cùng Chủ tịch FPT về khởi nghiệp

Trò chuyện cùng Chủ tịch FPT về khởi nghiệp

VOV.VN - Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cùng Startup Việt Nam