Bổ sung 3 phó trưởng tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1461/QĐ-TTg bổ sung 3 Phó Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.Cụ thể, bổ sung Phó Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

3. Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo Quyết định 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thành lập 8 Tiểu ban, trong đó, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19./.

Tin liên quan

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo).

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo).

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19
Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành lập 8 tiểu ban. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Thành lập 8 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thành lập 8 tiểu ban. Bộ Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đã thống nhất phân công Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; trực tiếp chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương.